Minister Kuldipsingh wil dependance van Arbeid in Commewijne

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft vrijdag samen met enkele directieleden een beleefdheidsbezoek gebracht aan de districtscommissaris  Mohamedsafiek Rajab van Marowijne en aan de dependance Jeugdzaken te Meerzorg, zo meldt het ministerie pas dinsdag 8 december.

Het doel van dit bezoek was om de relatie tussen de districtscommissaris en het ministerie te versterken en mogelijkheden te onderzoeken om een dependance van Arbeid in het district te vestigen om de dienstverlening dichterbij de bevolking te brengen. 

Rajab heeft zijn bezorgdheid geuit over arbeidstoestanden in het district die niet volgens de principes van decent work zijn. Hij wil samen met het ministerie werken aan oplossingsmodellen. Ook wat betreft de jeugd heeft Rajab aangegeven in nauw contact te blijven met het ministerie, teneinde ontplooiingskansen voor de jeugd in het district te vergroten.

Minister Kuldipsingh heeft de focus gelegd op de jeugd van Commewijne die extra aandacht moet genieten en begeleid moet worden bij het maken van keuzes. Samen met haar team zal zij locaties identificeren om het personeel beter te accommoderen. ‘Het jeugdwerk heeft enorm onze aandacht. Het is daarom belangrijk, dat de jeugd de nodige voorlichting krijgt.’

error: Kopiëren mag niet!