VES wil nationale aanpak omtrent formulering IMF-plan

Minister Achaibersing weigert hardnekkig conceptrapport te delen met Surinaamse stakeholders voor inhoudelijke bespreking”

Op 5 december heeft de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) een open brief gericht aan Financiënminister Armand Achaibersing. Hierin attendeert VES erop dat er breed draagvlak in de samenleving nodig is voor het IMF-plan, een plan dat ingrijpend is en welke zeker gedurende de komende 3 jaar nóg meer offers van de gemeenschap zal vergen. Genoeg reden dus om een nationale aanpak te koppelen aan het IMF-plan.

VES heeft op 3 december voor de derde maal samen met andere belangrijke stakeholders gevolg gegeven aan de uitnodiging van de minister voor een bespreking over hetsamenhangend pakket van maatregelen om de economie weer gezondte maken en een pad te creëren naar welvaart voor iedere Surinamer, waartoe het IMF-plan moet leiden. VES heeft reeds op 27 november dringend aandacht gevraagd van de minister voor de manier van inspraak geven aan en inhoudelijk betrekken van functionele groepen in de samenstelling van een nationaal evenwichtig programma, welke met ondersteuning van het IMF kan worden uitgevoerd. Het IMF-plan dat tijdens die meeting gepresenteerd is, typeert VES als een ‘halve analyse’, waarbij op kosten van de gemeenschap met miljarden wordt geschoven om draagvlak te zoeken bij de aanwezige belangrijke sociaaleconomische partners van de regering.

Op deze manier wordt er geen gebruik gemaakt van de in Suriname, zowel binnen als buiten de VES, aanwezige kennis en ervaring met eerdere succesvolle herstelprogramma’s. VES is van mening dat gezien de ingrijpende sociale en economische doorwerking op de gemeenschap, de regering op zijn minst de gemeenschap goed moeten voorlichten over de mogelijke alternatieve beleidsmaatregelen en de sociaaleconomische offers die daarvoor zullen moeten worden gebracht, alvorens er verbetering mag worden verwacht.

VES beweert dat de gemeenschap wel begrip wil opbrengen voor de pijnlijke ingrepen op de tarieven van nutsvoorzieningen en het ambtenarenapparaat dat noodzakelijk is, echter hunkert de gemeenschap ook naar duidelijkheid wanneer de verbetering in koopkracht daadwerkelijk zal komen. “Wij hebben dit al geruime tijd bepleit en denken daar ook in de komende tijd een bijdrage aan te kunnen leveren. Helaas blijft de minister hardnekkig publiekelijk weigeren het concept-rapport, welke hij wel al met het IMF deelt, met de Surinaamse stakeholders te delen voor een inhoudelijke bespreking”, geeft VES aan.

VES voert aan dat indien het IMF-plan een ‘home grown plan’ is, het voor het maatschappelijk middenveld dan ‘homeless’ van aard is. VES onderkent dat de ondersteuning van het IMF onafwendbaar is, het gaat erom dat het IMF-plan in samenspraak met de belangrijke stakeholders dient te geschieden om te voorkomen dat er een onsamenhangend en onevenwichtig sociaaleconomisch programma wordt geformuleerd.

error: Kopiëren mag niet!