Politie kan nog geen boetes uitdelen voor niet dragen mond-neuskapje

De afgelopen dagen, met name rond de viering van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, is weer gebleken dat veel mensen nog steeds geen mond-neuskapje dragen om zichzelf tegen covid-19 te beschermen, maar ook en vooral anderen. Op het niet dragen van een mond-neuskapje staat een boete van SRD 150. Toch zien mensen dat niet wordt opgetreden tegen personen, die geen mond-neuskapje dragen, laat staan dat zij beboet worden. Men vindt dat onbegrijpelijk, omdat immers het uitdelen van boetes mensen er juist wel toe kan aanzetten om een mond-neuskapje te gaan dragen.

Woordvoerster Rachel Deekman van het Korps Politie Suriname legt in gesprek met Dagblad Suriname uit waarom niet wordt overgegaan door agenten tot het uitdelen van boetes aan mensen die geen mond-neuskapje dragen. ‘Het gaat hier om een bestuurlijke maatregel en niet om een strafrechtelijke maatregel. De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, moet ons de handvatten aanreiken om te kunnen optreden. Daar is het wachten op. Het uitschrijven van boetes ligt in handen van het ministerie. Maar, wij zijn ready om boetes uit te schrijven.’

Dat geen boetes worden uitgedeeld, ligt dus niet aan het politiekorps, niet aan de agenten op straat. Zij wachten op een soort fiat, toestemming, van de minister om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot het uitdelen van geldboetes. Het gaat in dezen dus feitelijk om een bestuurlijke, ambtelijke gang van zaken, die natuurlijk moeilijk uit te leggen is aan de gewone burger. Immers, die ziet iedere dag mensen op straat lopen zonder beschermend mond-neuskapje en vraagt zich af waarom die mensen niet worden beboet.

Ondertussen wacht de politie netjes op een mededeling of een document van minister Amoksi, waarna wel opgetreden kan worden en boetes kunnen worden uitgedeeld.  Mede met het oog op de komende feestdagen zou het zeer wenselijk zijn wanneer de bewindsman een en ander in orde maakt, zodat de agenten op straat daadwerkelijk kunnen optreden en daarmee kunnen voorkomen dat mensen rond de feestdagen met het coronavirus worden besmet, met als gevolg de zo gevreesde tweede golf van besmettingen.

PK

error: Kopiëren mag niet!