Kwaliteit en etniciteit aan de poort van het Korps Politie Suriname

President Santokhi verklaarde onlangs in De Nationale Assemblee dat bij een doorlichting is gebleken dat 70% van de politierekruten niet voldoet aan de vereiste criteria. Mensen zijn toegelaten zonder het minimaal vereiste diploma, anderen hebben medische en psychologische testen niet gehaald, bij een aantal was het antecedentenonderzoek negatief of is het niet verricht, en ook zijn personen toegelaten die in verzekering waren gesteld.

Het is niet de schuld van de rekruten dat ze niet volgens de regels zijn toegelaten, maar van de personen die verantwoordelijk zijn voor de werving, screening en toelating. Dit is onacceptabel. Door dit gedrag worden instituten verzwakt. Er moet meteen corrigerend worden opgetreden.

Het is onthutsend dat deze doorlichting van de rekruten door sommigen in verband is gebracht met racisme. Het woord racisme wordt in deze zaak gebruikt als scheldwoord, het is een uiting van emotie. Het slaat nergens op. Een minimaal opleidingsniveau, een bewijs van goed gedrag (geen strafbare feiten), het behalen van fysieke en mentale testen, et cetera, zijn objectieve selectiecriteria en hebben niks te maken met racisme. Als bepaalde criteria verouderd zijn, bijvoorbeeld dat lesbiennes of homoseksuelen niet mogen dienen bij de politie, dan moeten die vernieuwd worden. Wie politieagent wil worden moet aan de vereisten voldoen. Het doorlichten van KPS en het aan de kaak stellen van mistanden is geen racisme. Het kraaien van racisme als verklaring van de doorlichting van de rekruten is te gemakzuchtig. Er wordt iets geroepen zonder het te bewijzen. Voor sommigen dient het woord racisme om hun dubieuze motieven te verhullen (misschien hun eigen racisme, rancune of sabotage).

Bij het aannemen van rekruten wordt er, als het goed is, altijd gediscrimineerd, in de zin dat een onderscheid wordt gemaakt tussen kandidaten die wel en niet voldoen aan de vereisten. Er is pas sprake van etnische discriminatie wanneer twee mensen uit verschillende etnische groepen die voldoen aan de dezelfde vereisten ongelijk worden behandeld. Dat is negatief. Etnische discriminatie kan ook positief zijn. Dan wordt bij gelijke geschiktheid een persoon uit een bepaalde etnische groep positief gediscrimineerd, dus bij voorkeur toegelaten. Een goede reden hiervoor is bijvoorbeeld dat het Korps Politie Suriname (KPS) een goede afspiegeling moet zijn van de samenleving.

Diversiteit is een goede zaak. Iedereen moet zich herkennen in de overheid. De instituten moeten de Surinaamse bromtji djari ofwel de multiculturele salade weergeven. De diversiteit bij de overheid kan niet minder zijn, dan de diversiteit in de samenleving.

Maar diversiteit mag niet ten koste gaan van kwaliteit of deskundigheid. Je kan bijvoorbeeld niet iemand met een lagere opleiding of mindere kwalificaties verkiezen boven iemand met een hogere opleiding of betere kwalificaties, en dat op basis van etniciteit. De persoon die beter opgeleid of gekwalificeerd is, heeft blijkbaar beter zijn best gedaan of heeft meer talent en verdient de hogere positie. En als er in een bepaalde etnisch groep te weinig personen doorstromen naar opleidingen of hogere posities dan moet er onderzoek worden gedaan naar de oorzaken en de mogelijke aanpakken daarvan.  

Overigens spelen in Suriname nepotisme, patronage en cliëntelisme een belangrijkere rol dan etnische discriminatie bij het werven en aannemen van personen. Mensen worden veelal op basis van politieke loyaliteit geregeld bij de overheid. Dat is ook fout. Net als in het bedrijfsleven moet er ook bij de overheid echte competitie zijn. Mensen moeten strijden voor een baan of een positie, zodat de best gekwalificeerde personen in aanmerking komen. Dit zal de kwaliteit en de productie van de overheid verbeteren. Kennis moet belangrijker worden dan kennissen.

Kortom, ook politierekruten moeten aan de vereisten voldoen. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, toch? Als je de kwaliteitstandaard verlaagt, verzwak je de organisatie. Voor een fit, integer, deskundig en gemotiveerd politiekorps moet de lat op een hoogte worden gelegd die passend is voor dat doel.

Het inzicht dat 70% van de politierekruten niet aan de vereiste criteria voldoet, is inderdaad schokkend. Als er eisen worden gesteld aan rekruten, dan is dat geen racisme. Opleiding, onbesproken gedrag en positieve testresultaten zijn ook aan de poort van de politie belangrijker dan etniciteit. De doorlichting van KPS die de president heeft laten uitvoeren, heeft niets met racisme te maken. Hij wil blijkbaar een politiekorps zonder rotte appels, u toch ook?

D. Balraadjsing

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: