Regering van Nederland overhandigt Suriname diverse medische goederen

De Nederlandse regering heeft maandag aan Suriname een partij medische attributen overgedragen in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De overhandiging werd gedaan door de tijdelijke zaakgelastigde van Nederland, Henk van der Zwan. Ook aanwezig was minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

President Santokhi bracht dank uit aan Nederland voor de geste, die past in het kader van de beheersing van de Covid-19 pandemie. Van Nederland zijn onder meer 18 beademingsapparaten in ontvangst genomen en een grote partij aan beschermingsmiddelen, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname,

Een deel van de goederen was eerder al in ons land en is reeds gedistribueerd onder de verschillende medische instellingen. Behalve equipment en beschermingsmiddelen, heeft Nederland eerder medisch kader beschikbaar gesteld aan ons land. Nederlandse specialisten hebben ook hun medewerking verleend bij het helpen beschrijven van de Covid-19 protocollen voor de diverse zorginstellingen. Dit alles past in de vernieuwde samenwerking tussen de beide landen, zei minister Ramadhin.

Henk van der Zwan zei, dat aan het begin van de Covid-crisis het verzoek was gedaan om, gelet op de schaarse middelen, wat spullen te doneren. Vanwege de band tussen de twee landen is hieraan gevolg gegeven. 

Er is eerder een eerste deel van 2,5 miljoen euro in de vorm van apparatuur gegeven en daarna volgde nog een deel van 3,5 miljoen euro. De overhandiging van de attributen is volgens Van der Zwan gedaan op basis van een behoefte indicatie van Suriname in de strijd tegen het Covid-19 virus. 

De donatie is afkomstig uit de begroting van de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag.

error: Kopiëren mag niet!