Dew Sharman: “We leven in het mooiste land van de wereld”

DNA-vicevoorzitter Dew Sharman heeft woensdag tijdens de buitengewone openbare vergadering in het kader van 45-jaar staatkundige onafhankelijkheid een ieder opgeroepen om van Suriname te houden. “Bij 45 jaar onafhankelijkheid zijn onze schuldverplichtingen meer dan 100% van ons nationaal inkomen, terwijl de internationale kredietwaardigheid een dieptepunt heeft bereikt. En toch is er hoop. Niet zomaar hoop, maar hoop met een stevig fundament. Een fundament dat wordt gevormd door het volk. Ik wil vandaag stilstaan bij de kracht van dit volk. Als de wereld naar Suriname kijkt ziet men een land dat rijk is aan olie, goud en andere minerale rijkdommen. Volk van Suriname, bij 45 jaar onafhankelijkheid staan we aan de vooravond van een nieuw Suriname.  Voor de groei van onze economie hebben wij het vertrouwen van buitenlandse partners nodig. Maar ook van ons eigen bedrijfsleven, ondernemers en de financiële sector om te blijven investeren in ons geliefd land. Een nieuw Suriname dat wordt geleid door een regering die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt. Het kan en het mag ook niet anders. Een regering die integriteit en transparantie hoog in het vaandel draagt. Een regering die corruptie zeer serieus neemt. Corruptieve praktijken worden onderzocht en zullen bestraft moeten worden, terwijl de governance zal worden aangescherpt om nieuwe corruptie uit te bannen. Dit zijn de fundamentele randvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling”, benadrukte de VHP’er.

Sharman zei verder dat investeren in kennis en een kritische burgerij kweken even belangrijk zijn. “Vertrouwen winnen van nationale en internationale investeerders, transparant en integer bestuur waar geen ruimte is voor corruptie en zelfverrijking, maar een bestuur dat de voorwaarden schept waaronder onze mensen onze bodemschatten en andere rijkdommen kunnen transformeren in duurzame ontwikkeling voor het gehele volk. Ik doe vandaag een oproep aan een iedereen, mijne broeders en zusters, om lering te trekken uit het verleden, eensgezind op te treden aan de opbouw van de toekomst, voor de generaties die zullen komen, om opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen ongeacht afkomst of politieke kleur, en in een duurzame ontwikkeling en welzijn voor allen. Houd van Suriname, geef om Suriname, we leven in het mooiste land van de wereld”, aldus Sharman.

error: Kopiëren mag niet!