PAHO/WHO overhandigt Covid-beschermingsmiddelen aan Volksgezondheid voor bejaardentehuizen

De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft afgelopen vrijdag persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze middelen, onder andere mondmaskers, handschoenen, alcohol en chloor, zijn bestemd voor de bejaardentehuizen. De overhandiging vond plaats op het complex van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), zo bericht het ministerie van Volksgezondheid maandag.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de PAHO/WHO supervisie gehouden over de bejaardeninstellingen. In het verlengde daarvan is een checklist ontwikkeld en heeft een beoordeling plaatsgevonden. 

Carol de Baas, hoofd Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen, die namens het ministerie van Volksgezondheid de middelen symbolisch in ontvangst nam, stelde dat uit onderzoek gebleken is, dat de meeste bejaardentehuizen niet volledig voorzien zijn van middelen ter bescherming tegen de Covid-19 pandemie. Namens het ministerie bedankte zij de PAHO en het BGVS voor de samenwerking.

Vanwege de gebrekkige middelen waarover de bejaardentehuizen beschikken, zijn er vanuit de PAHO/WHO financiële middelen vrijgekomen voor het inkopen van beschermingsmiddelen voor deze doelgroep. Het BGVS is niet alleen belast met het opslaan van de middelen onder farmaceutische regels, maar ook met de distributiehiervan onder de bejaardentehuizen.

‘ De PAHO ondersteunt het ministerie graag waar we kunnen’, aldus Elly van kanten, Specialist Family and Community Health. Zij stelde, dat er meer groepen zijn die de PAHO wil ondersteunen, maar de bejaardentehuizen zijn in het bijzonder kwetsbaar. Volgens Van Kanten is dit dan ook de reden waarom de PAHO dit project gestart is met het ministerie van Volksgezondheid. Zij is zich ervan bewust, dat het ministerie zorg zal dragen voor een goede distributie en dat de middelen goed worden gebruikt. 

‘De relatie PAHO-BGVS met tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid is eentje van jaren’, sprak de directeur van het BGVS, Ryan de Gama.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: