Roy Bhikharie: “Dat valuta verhandelen zonder vergunning misdrijf is, is onzinnig”

De PVP-leider Roy Bhikharie noemt het onzinnig dat de moederbank, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), aangeeft dat het verhandelen van valuta zonder een vergunning een misdrijf is. Onlangs waarschuwde CBvS tegen koersopdrijving en illegale handel. Alhoewel er een koersunificatie geldt van SRD 14.29 voor de US$ en SRD 16.9 voor de euro, heeft de marktkoers desalniettemin een hoogte van circa SRD 20 bereikt. “Als er een koers vastgesteld wordt, dan dienen banken tegen die koers valuta beschikbaar te stellen. Maar je kan bij de bank niet eens aan je eigen geld komen, laat staan aan vreemde valuta. Het lijkt alsof men door angstinboezeming de economie wil reguleren”, accentueert Bhikharie in gesprek met Dagblad Suriname.

Mensenrechtenschending en geestelijke foltering

De PVP-leider vindt dat er hier sprake is van een mensenrechtenschending en geestelijke foltering. “Als ik producten koop in de winkel op basis van een koers van SRD 20 en ik zou me geld tegen SRD 14 wisselen, dan hoe moet ik leven? Je mag niet eens genoeg geld lichten en dan dwingt men je om de bankkoers te hanteren? Dit is mensenrechtenschending en geestelijke foltering.” Bhikharie wijst erop dat de overheid, inclusief CBvS, zelf met valuta werkt, maar van het volk verlangt om de gedevalueerde SRD te hanteren. Dat zal uiteraard niet leiden tot burgerlijke gehoorzaamheid. Bhikharie is van mening dat de overheid geen brandjes moet blussen voor de complexe maatschappelijke vraagstukken in het land.

error: Kopiëren mag niet!