Surinaams Arbitrage Instituut 66 jaar

Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) bestaat op 22 november aanstaande 66 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de stichting op maandag 23 november daaropvolgend een Zoom webinar, met als onderwerp “Mediatie en arbitrage in Suriname”. Voorzitter Judith van der Gugten van de Stichting Mediation Professional zal een presentatie houden met als titel: “Mediatie in zakelijke- en arbeidsgeschillen”. Vervolgens komt advocaat Dwight Kraag aan het woord met: “Gedingvoering bij Arbitrage vergeleken bij de overheidsrechter”. Er zal een panel zijn, bestaande uit mw. Van der Gugten, dhr. Kraag, mr. F. Welzijn (voorzitter SAI) en mr. H. Blom (secretaris SAI).

Ondernemingsklimaat her-activeren

“Het SAI heeft sinds haar oprichting in 1954 een aantal succesvolle arbitrages uitgevoerd, maar werd door verschillende omstandigheden, in de jaren ’80 en ’90 inactief. In 2013 werd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) het initiatief genomen het SAI te her-activeren in een streven het ondernemingsklimaat in Suriname positief te beïnvloeden. Het doel was de Surinaamse zakenwereld instrumenten te geven om geschillen, ontstaan uit of naar aanleiding van allerhande civielrechtelijke overeenkomsten, te beslechten en oplossing van geschillen tussen partijen te bevorderen”, aldus het SAI.

Nieuwe wetgeving

“In het proces van her-activering is besloten nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conflicthantering mee te nemen, namelijk door naast de bestaande wettelijke mogelijkheden met betrekking tot arbitrage en bindend advies, ook mediatie als alternatieve geschillenbeslechting aan te bieden, vooruitlopend op nieuwe wetgeving hieromtrent. De procedures die van toepassing zijn bij alternatieve geschillenbeslechting zijn sinds 2016 in vernieuwde reglementen opgenomen. De regelementen vinden hun grondslag in de ‘UNCITRAL arbitration rules’. UNCITRAL staat voor United Nation Commission on International Trade Laws.”

30 arbiters

“Sinds de her-activering zijn er onder begeleiding van en bewaking door het SAI al verscheidene nationale- en internationale arbitrages uitgevoerd. In toenemende mate vinden rechtzoekenden hun weg naar het SAI, waar deugdelijke rechtsgeldige oplossingen voor geschillen kunnen worden gevonden en de lange weg van een civielrechtelijk proces kan worden vermeden en daarmee de werkdruk bij de overheidsrechter kan worden verminderd. Het SAI heeft bij de her-activering een 30- tal personen getraind als arbiters; daarnaast biedt de samenwerking tussen het SAI en het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) de mogelijkheid om uit hun arbiterspool te putten.”

Meer rechtszekerheid

Het SAI beijvert zich om samen met de regering na te gaan op welke wijze Suriname partij kan worden bij het verdrag van New York van 1958. Suriname is een van de weinige landen wereldwijd dat geen partij is van dit verdrag. Het is belangrijk dat Suriname partij wordt bij dit verdrag. Dit heeft als voordeel dat erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen vergemakkelijkt worden, terwijl ook de lokale arbitrale vonnissen in het buitenland ten uitvoer gelegd kunnen worden. Het geeft meer rechtszekerheid aan lokale ondernemingen en buitenlandse ondernemingen, die zaken willen doen met Suriname. Suriname zal daardoor een betere rating kunnen krijgen op de wereldranglijst van “Ease of Doing Business”.

HD

error: Kopiëren mag niet!