CBvS betreurt koersopdrijving en illegale valutahandel

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) stelt de wisselkoersen modelmatig vast voor de gehele economie op basis van macro-economische uitgangspunten. Naar gelang de omstandigheden dat vereisen, zullen de wisselkoersen worden aangepast. De CBvS, de deviezenbanken en de wisselkantoren zijn de enige bevoegde financiële intermediairs op de binnenlandse valutamarkt. Overige instellingen, ondernemingen of individuen hebben geenszins de bevoegdheid om handel te drijven in vreemde valuta of wisselkoersen vast te stellen.

De CBvS betreurt het ten zeerste te moeten constateren dat na de aanpassing van de wisselkoersen op 22 september 2020 verschillende ondernemingen, dienstverleners en individuen onverkort zijn doorgegaan met het illegaal verhandelen van vreemde valuta. Hierbij worden koersnoteringen gehanteerd die een gedegen economische grondslag missen en irrationeel handelen van partijen, die hieraan meewerken, reflecteren. Enkele actoren vertonen onverantwoord maatschappelijk gedrag. De CBvS attendeert de gemeenschap erop dat zij, die zich schuldig maken aan het verhandelen van vreemde valuta op de valutamarkt, zonder een geldige vergunning van de CBvS, ingevolge de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012, een misdrijf plegen. De CBvS doet derhalve een dringend beroep op het publiek vreemde valutatransacties af te wikkelen bij de bevoegde financiële instellingen die daartoe een vergunning van de CBvS hebben. Zij rekent op uw medewerking om een ordelijk verloop op de valutamarkt te bevorderen en dat alle partijen zich houden aan de door de CBvS modelmatig vastgestelde wisselkoersen. Tegelijkertijd treft de CBvS in samenspraak met de desbetreffende autoriteiten de noodzakelijke maatregelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: