Burgers willen veiligere Ringweg

Twee bezorgde burgers uit de omgeving Paramaribo Noord wijzen op de gevaren die de Ringwegen, vaak Ringweg genoemd, met zich meebrengen. Beide bewoners, Eric en John, praten oververbetering van de Ringwegen. Zij wijzen op enkele knelpunten, waardoor de ongevallenkansen niet gering zijn, en zijn voorstander van overzichtelijke kruispunten. “Ook dienen de bermen schoongemaakt te worden.”

“Bij ons hier op Paramaribo Noord is er een aantal kruispunten, die de standaard veiligheidsmaatregelen, waaronder het uitzicht en het tijdig herkennen van kruisingen, vaak missen”, zegt Eric. Bepaalde bermen die grenzen aan de  Davincistraat zijn begroeid met struikgewassen en palmbomen. De bewoners merken op dat eerdere opmerkingen door de gemeenschaper ertoe hebben geleid dat Openbare Werken drempels heeft aangelegd. De oorspronkelijke voorrangsregeling is ondertussen gewijzigd na de aanpassing van de Ringwegen tot eenrichtingswegen. De bewoners wijzen erop dat de Ringweg in zijn volle lengte voorrang geniet op de wegen die een kruising vormen.

Zowel Eric als John merken op dat de kruising J. Vermeerstraat voor veel ergernis zorgt om richting zuidelijke Ringweg over te steken. “Je moet dan tweemaal stoppen om voorrang te verlenen”, zeggen deze buren van elkaar aan Dagblad Suriname. Eric vraagt zich af of er gelet wordt op de hoeveelheid verkeer over de Ringweg Noord en de Copernicusstraat. Hij geeft aan dat het verkeer behoorlijk vast kan lopen, maar wijst ook op de rijsnelheden waarmee men de kruispunten nadert. “Ik hoop dat de overheid wat doet aan het vergroten van de veiligheid op de kruisingen.” Beide heren houden er ernstig rekening mee dat het tot ernstige ongelukken kan leiden.

De buren vinden dat de Ringweg te snel een eenrichtingsweg is geworden. “Nu enkele jaren verder lappen de weggebruikers de verkeersaanwijzingen in de meeste gevallen aan hun laars.” Ze wijzen op het verbod bij de T-aansluiting Jan Steenstraat en de Paulus Potterstraat, waar verkeersborden duidelijk aangeven dat  het verkeer is gesloten in een richting. “Maar dit wordt dagelijks genegeerd”, merkt John op. “Het zou alvast veiliger zijn wanneer de overheid hier drempels plaatst om de snelheden van de auto’s te beperken”, aldus de mening van de buurtbewoners.

RB

error: Kopiëren mag niet!