‘Versterken instituten draagt bij aan goede adviezen aan regering’

President Chandrikapersad Santokhi vindt, dat de versterking van de diverse instituten zal bijdragen aan goed onderbouwde adviezen aan de regering. Dit zei de president maandagochtend tijdens de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2020 in De Nationale Assemblee. De instituten die aan het voornoemde een wezenlijke bijdrage leveren zijn de Staatsraad en de Sociaal Economische Raad (SER). Ook het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is opnieuw bemenst, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname.

De president onderstreepte het belang van deze organen. De Staatsraad houdt zich primair bezig met een constitutionele toetsing van wetgeving vooraf en daarnaast adviseren van de regering over algemene beleidsaangelegenheden. De SER houdt zich meer bezig met het duurzaam adviseren inzake regeringsbeleid in het kader van tripartisme: het bevorderen van de betrokkenheid van de verschillende maatschappelijke belangengroepen bij het regeringsbeleid en hun inspraak daarin.

Met name in deze fase van het beheersen van de financieel economische crisis, is het goed functioneren van deze organen buitengewoon belangrijk. Het pakket aan maatregelen in het kader van de beheersing van de financieel economische crisis is inmiddels voor advies voorgelegd aan de organen. ‘Wij hebben inmiddels de eerste adviezen binnen en gebleken is, dat deze organen degelijke goed onderbouwde adviezen verstrekken die de regering zeker kan meenemen in het verder maken van het beleid’, aldus het staatshoofd.  

De regering betrekt deze instituten steeds bij het overwegen van beleidsmaatregelen en vraagt hen om advies, zodat steeds een breed maatschappelijk draagvlak blijft gewaarborgd. Op deze wijze wordt het beleid ook ondersteund door het maatschappelijk middenveld, aldus president Santokhi.

‘Overheidsfinanciën moeten worden geherstructureerd’

Ook zei de president, dat de overheidsfinanciën zullen moeten worden geherstructureerd. ‘De weg van meer geld lenen, het zorgeloos laten oplopen van de Staatsschuld, de burgers in nog meer armoede brengen, het doorschuiven van de problemen, leidt ertoe dat de burgers zoet worden gehouden. Er worden verwachtingen gecreëerd, terwijl de teleurstelling van grotere armoede dan enorm hard aankomt voor de burgers.’

‘We hebben direct na het aantreden van deze regering hard opgetreden om de overheidsfinanciën strak te hervormen op basis van een strikt prudent beleid. Er zal voorzichtig moeten worden omgegaan met de gelden van de Staat en het volk.’

‘Ministeries moeten 15 tot 20 procent bezuinigen’

Voor wat betreft de herstructurering van de overheidsfinanciën is op de eerste plaats de ministeries de opdracht gegeven om 15% tot 20% te bezuinigen. Daarnaast zijn verschillende onnodige en verspillende kosten stopgezet, aldus president Santokhi. 

Hij somde enkele zaken op als voorbeeld waarbij de overheidsuitgaven zijn teruggedrongen:

– Er is bezuinigd op toelagen, gebouwen, voertuigen en telefoonkosten.

– Er is bezuinigd op mensen die in Amerikaanse dollar hun salaris krijgen uitbetaald, zonder dat duidelijk is wat de tegenprestatie is.

– Aanpak van corruptie middels interne maatregelen, onderzoeken door de Centrale Landsaccountantsdienst en onderzoeken onder leiding van de procureur-generaal.

– Kostbare en onnodige overheidscommissies zijn afgebouwd.

– Praktijken als, dat personen cash geld ophalen bij overheidsinstellingen en/of bij parastatale instellingen, zonder rekening en verantwoording, zijn per direct stopgezet, en zaken zijn aangegeven bij de procureur-generaal.

– De procedures omtrent het uitgeven van staatsmiddelen en het aanbesteden van zaken, zijn aangescherpt en de handhaving zal strenger plaatsvinden.

error: Kopiëren mag niet!