Hoofd afdeling Verkeer bij Openbare Werken wijst op rijgedrag wegverkeer

Henk Wip: ‘Veel wegmeubilair wordt beschadigd door roekeloos rijgedrag’

Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer bij het ministerie van Openbare Werken, zegt enorm veel wegmeubilair, dat met gemeenschapsgelden is aangeschaft, wordt vernietigd. Veelal door roekeloos rijgedrag. Als gevolg van dit gedrag is het portaal met verkeerslichten aan de Slangenhoutstraat beschadigd. De voorraden om dit te herstellen zijn er niet, zo meldt het ministerie donderdag.

Wip: ‘Wanneer men werkzaamheden verricht op of langs de openbare weg verdwijnen verkeersborden. Het is verboden om een verkeersbord weg te halen zonder toestemming van de betreffende autoriteit. Alleen de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken en de Wegenautoriteit Suriname zijn bevoegd om verkeersborden te plaatsen, te verwijderen of te verplaatsen.’

‘Bij wegwedstrijden of rally’s worden er tekens op de weg geplaatst, hetgeen ook verboden is. Tekens op de openbare weg kunnen voor het verkeer betekenis hebben of zorgen voor verwarring, afhankelijk van welk teken er geplaatst is. We moeten daarmee wel voorzichtig zijn. Het moet in overleg met het ministerie gebeuren en na de activiteit moeten de tekens weer verwijderd worden’, aldus Wip.  

Bermen zijn geen eigendom van particulieren. Deze zijn openbare ruimtes. Al hetgeen dat binnen perceelgrenzen is gelegen is eigendom. Het is verboden om zonder toestemming van de overheid te bouwen op de berm of deze naar eigen inzichten in te richten. Als de burger iets wil plaatsen op de berm of deze anders wil inrichten dan dient daarvoor een vergunning aangevraagd te worden bij de afdeling Verkeer. 

Henk Wip stelt verder, dat met betrekking tot de aanvragen die de afdeling Verkeer ontvangt voor het plaatsen van drempels, op te merken valt dat er iets binnen ons verkeer mis is. ‘Als we alle aanvragen voor drempels moeten honoreren, dan rijden we binnenkort 20 km/u op onze wegen. Dat is niet de bedoeling. Men vraagt een drempel te plaatsen in de straat, maar men moet ook op het rijgedrag letten wanneer men niet in de eigen straat rijdt. Zorgt u ervoor, dat u ook hetzelfde rijgedrag toont dat u in uw straat wilt zien. Het plaatsen van een drempel is symptoombestrijding, het lost het probleem niet op. Verbeteren wij ons rijgedrag, dan pas zal het probleem opgelost zijn’, aldus het hoofd Verkeer.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: