Spanning in Hollandskamp

Theo Jubitana bevestigt de ontstane onrust in het dorpsbestuur van Hollandskamp. In dit stadium wil de kapitein niet in de media treden, maar geeft wel aan dat de hoofdbasja andere inzichten heeft.  De situatie die ontstond omschrijft hij als chaotisch waarin geen goede besluiten genomen kunnen worden. Volgens kapitein Jubitana wil de hoofdbasja, die zijn plaatsvervanger is, een andere koers opvaren en tijdens de vergadering zou deze persoon in een discussie hebben aangegeven eruit te zullen stappen. Op 25 oktober was gevraagd naar een dorpsvergadering om zijn mandaat terug te geven. De kapitein vertelt dat door de aanwezigen geeïst werd dat het hele bestuur moet aftreden. “Maar ik heb de mensen gezegd dat op de agenda staat dat het mandaat van de hoofdbasja terug wordt gegeven”, vult Jubitana aan. Een eventueel nieuw bestuur is volgens de kapitein wel bespreekbaar, maar op een andere vergadering. Het gevolg van deze opstelling van de kapitein is dat er chaos uitbrak waardoor de vergadering werd verdaagd.

Hoofd Basja Jubithana

De hoofdbasja Sergio Jubithana kijkt anders naar de situatie. Vanaf 2017 zijn er spanningen, maar de hoofdbasja noemt ook 2011 omdat de huidige kapitein politiek actief betrokken was, eerst als RR daarna als DR lid tot 2015 voor de NDP. Nadat hij deze partij verliet, bleef hij politiek bezig. “Ondersteuning voor het dorp bleef daarna uit”, vertelt de hoofdbasja. Aan de regels die op dat moment niet schriftelijk waren maar op traditionele wijze gesteld werden was de wens hieraan te werken. Dit ging niet volgens de verwachting van de mensen uit het dorp omdat, zoals de hoofdbasja verwoordt, de kapitein vanwege zijn andere functies te weinig tijd daarin investeerde. Sergio Jubithana nam hierna afstand van het dorpsbestuur. Volgens een reglement daarna wordt geregeld hoe je een tussentijdse vervanging van een basja en kapitein moet invullen. “Hierdoor wordt verwarring in de toekomst voorkomen.” Belangrijk is dat wordt gewezen op het feit dat de kapitein vanaf 2018 een politieke functie bekleedt als voorzitter van de Amazone Partij en dit druist in tegen de vastgestelde regels. “Dat reglement dat je als kapitein geen hoge politieke functie mag hebben, heeft hij terzijde geschoven”, laat Jubithana weten. Volgens de hoofdbasja is het duidelijk dat de regels opzij zijn geschoven en dat tussentijdse vervanging het logische gevolg is. “De gemeenschap heeft laten weten een nieuw bestuur te willen.” Hoofdbasja Jubitana verduidelijkt dat op dit punt het verschil van mening zorgde voor de felle reacties. De kapitein verliet hierop de vergadering waarbij ook de hulp van de politie werd ingeschakeld.

RB

error: Kopiëren mag niet!