Zwemdiploma voor leerlingen van de Kanaries school

Diplomazwemmen voor kinderen met autisme is mogelijk. Dit heeft de Kanariesschool kunnen waar maken. Dagblad Suriname verneemt het volgende van Mario Castelen. Hij is directeur van de Kanariesschool, tevens voorzitter Stichting Kanaries Welzijnsbevordering. Op 30 oktober hebben twee leerlingen van de Kanariesschool hun zwemdiploma‘s, zwemvaardigheid 2 en 3 behaald. Eerder dit jaar hebben andere kinderen hun zwemdiploma’s A en B behaald. Het zwemmen redt levens en is daarom van belang voor alle kinderen en dus óók voor jonge kinderen en kinderen met autisme. De weg naar het gediplomeerd kunnen zwemmen voor met name kinderen met autisme vraagt om een bijzondere aanpak, waarbij geloof, geduld en expertise centraal staan. De Kanaries school is een onderdeel van de Stichting Kanaries Welzijnsbevordering. Het is een inclusieve school waar onderwijs, vorming en begeleiding aan kinderen met en zonder een extra zorgvraag wordt gegeven. Daarbij wordt gewerkt vanuit een holistische benadering die tegelijkertijd de lichamelijke-, emotionele-, ervarings-, intellectuele en religieuze ontwikkeling van de leerling stimuleert. Hun aanpak is erop gericht om het potentieel van het kind te ontdekken en deze maximaal te ontwikkelen, vanuit een voor het kind natuurlijke, betekenisvolle en herkenbare situatie.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!