BSP houdt hart vast

Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), zegt nog geen verschil te zien in beleid ten aanzien van de rijstsector. Bhikharie heeft nog niets nieuws gemerkt in de aanpak van de problemen binnen de sector. Hij noemt de inzaaiperiode die door het ministerie wordt vastgesteld van 1 november tot en met 31 december. “De boeren hebben heel veel investeringen gepleegd om de inzaaiperiode voor te bereiden en wanneer het irrigatiewater te laat komt dan zorgt dit voor heel veel verlies.” Bhikharie vindt het daarom jammer dat er nog steeds niets aan de defecte pompgemalen van Wageningen is gedaan. Ook de Wakaypompen zijn defect. “Als de Wakaypompen defect zijn, heb je een waterprobleem, maar als de pompen werken dan is speelt het probleem van geld omdat er dan gelden ter beschikking gesteld moeten worden brandstof aan te kunnen schaffen.” Bhikharie wijst ook op de distributieproblemen van de brandstof. Als oorzaak hiervan noemt hij de monopolie positie, die belanghebbenden proberen in te nemen. “Bij geldproblemen van de overheid houden we ons hart vast of de pompen wel in werking gesteld zullen worden.”

Belofte

Een ander obstakel om de rijst te laten ontkiemen, is de belofte aan de boeren, nadat de brandstofprijzen waren verhoogd heeft men aangegeven dat de agrarische sector een karting zouden krijgen op de brandstoftarieven. “Tot op dit moment moet ik aangeven dat de boeren daarop nog wachten.” Bhikharie geeft aan dat voor 1 hectare 60 liter diesel nodig is. “In totaal wordt 40.000 hectare ingezaaid. Je hebt dan al gauw SRD 24.000.000 nodig.” De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten stelt verder dat niet gewacht kan worden, omdat “elke niet productieve dag de achterstand vergroot”. Bhikharie blijft echter hoopvol en laat tot slot weten ervanuit te gaan dat de minister erin slaagt om zaken gedaan te krijgen. “Maar we houden ons hart wel vast”, aldus de voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: