Prins Bernardpolder komt weer in handen van de staat

De Prins Bernardpolder in Nickerie wordt ontruimd .Hiertoe heeft de rechter op 30 juni 2020 vonnis gewezen en is Stichting Experimentele Landbouwbedrijven in het gelijk gesteld om het areaal van ongeveer 500 hectare weer in haar boezem te krijgen .De Prins Bernardpolder, welke was opgezet voor het ontwikkelen van nieuwe rijstrassen, is ongeveer 12 jaar geleden verhuurd aan de Sunda Group .Deze organisatie weigert reeds enkele jaren het terrein af te staan aan de eigenaar en zijn er als gevolg hiervan verschillende rechtsprocessen geweest. Het in 2018 is aangespannen proces heeft het gewenste resultaat  opgeleverd .De Prins Bernard polder is dringend nodig voor de rijstsector in het bijzonder voor het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum voor de ontwikkeling van voldoende kwalitatief goed zaaizaad .Het vonnis voor ontruiming is op 18 augustus 2020 betekend aan de Sunda Group en deze had 2 maanden de tijd om hieraan te voldoen .Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vaker  geopperd dat rasveredeling een van de essentiële zaken is om de productie en de kwaliteit van onze rijst omhoog te stuwen. Met de afspraken die er met Nederland zijn gemaakt voor inzet van expertise op dit gebied, is er met het weder in handen krijgen van de Prins Bernardpolder weer een stap dichter gezet naar de verdere ontwikkeling van de rijstsector, aldus LVV.

error: Kopiëren mag niet!