Steeds meer illegale feesten

De hele wereld zucht onder Covid-19, maar in Suriname waar het virus de laatste tijden een dalende trend vertoont, blijken veel mensen langzamerhand de voorzorgsmaatregelen aan hun laars te lappen met vooral het organiseren van steeds meer illegale feesten. Dat was vooral te merken het afgelopen weekend. Via Whatsapp en facebook worden steeds meer video’s gedeeld van uitbundige feestjes met dans, luide muziek, geen mondkapjes en ook geen sociale afstand. Ook worden er normaal huisfeestjes georganiseerd. Ondanks luid muziek is de politie nergens te bespeuren. Het Platform ter bevordering van Entertainment, Cultuur en kunst in Suriname (PECS), meldt in een verklaring dat de afgelopen dagen zo goed als alle eetzaken, bars en clubs bomvol waren. Het platform is bezorgd erover dat de video’s die gemaakt en gedeeld worden ervoor zullen zorgen dat andere dit gedrag ook zullen overnemen. “We hebben hiervoor gewaarschuwd en waarschuwen wederom dat zaken uit de hand zullen lopen en burgerlijke ongehoorzaamheid het gevolg zal zijn rond de feestdagen. Er zal ongetwijfeld een piek komen als we niet ingrijpen!”, stelt het platform.

Zaken kunnen uit de hand lopen

Gevraagd wordt dat de overheid dit op een prioriteitenlijst plaatst en president Chandrikapersad Santokhi zo snel als mogelijk hierover inlicht.  Het staatshoofd benadrukte in zijn televisietoespraak op 25 oktober wederom dat het verboden is om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er volgens het staatshoofd geen dispensatie worden verleend. Ook bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven volgens Santokhi gesloten. “PECS en haar leden houden zich, zover nog, aan de regels en houden de gemoederen rustig. Maar tot hoe lang? De leden uit met name de horeca, venue en promotors hebben vanaf maart geen inkomen. We verzoeken u nogmaals dit ter harte te nemen en uiterlijk deze week een werkcommissie in het leven te roepen in samenwerking met PECS, anders  zullen zaken uit de hand lopen”, aldus de PECS.

Wanorde en burgerlijke ongehoorzaamheid

PECS heeft de afgelopen dagen vaker haar ontevredenheid en misnoegen geuit over de langzame aanpak van haar grieven en willekeur bij het verlenen van toestemming aan instanties inzake het organiseren van feesten en events zonder de juiste event-protocollen, ondanks de duidelijke mededeling van de president dat feesten op zich verboden is. Van belang is dat de gemeenschap met in het bijzonder deze branche, gestructureerd en gecontroleerd toestemming krijgt om weer events te mogen organiseren. PECS maakt zich zorgen dat vanwege de situatie van willekeur dit tot wanorde en burgerlijke ongehoorzaamheid kan leiden tijdens de kerst en -oudjaarsactiviteiten, zowel in klein- als grootverband, met als grootste en directe gevolg de stijging van de Covid-19 gevallen. In 2019 waren de inkomsten van de staat uit vermakelijkheidsbelasting ruim SRD 7 miljoen wat neerkwam op ruim U$ 1 miljoen. Als er uitgegaan wordt van deze cijfers derft de sector in 2020 gemiddeld ruim U$ 5 miljoen aan inkomsten.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: