VP Brunswijk : Verdeel en heers onder de Inheemsen moet ophouden

´´Er moet geen verdeel- en heers politiek worden gevoerd onder de
Inheemsen”.  Dit gaf Vicepresident Ronnie Brunswijk in scherpe
bewoordingen aan tijdens een werkbzoek van de Vereniging van Inheemse
Dorpshoofden Suriname (VIDS) op maandag 26 oktober. Vp Brunswijk is
voorstander dat alle beleidszaken van de Inheemsen via de VIDS verlopen.
Tijdens deze meeting is gesproken over de actuele issues van de
inheemsen in ons land besproken waarbij de vp de mening is toegedaan dat
de Inheemsen in eenheid moet optrekken.
Enkele van de punten die tijdens de meeting zijn besproken zijn de
aanpak van Covid-19 in de dorpen en de noodzaak tot voedselhulp in
verband met de pandemie. De vertegenwoordigers van de VIDS brachten ook de behoefte aan heropening van de lijndienst tussen Apoera, Kawemhaken en Donderskamp onder de aandacht van de VP. Ook het feit dat de school
te Galibi en Wayambo nog niet gestart zijn werd op tafel gelegd. De VP 
beloofde werk te zullen maken van hetgeen is opgebracht. Hij ziet ook
graag dat de VIDS vanuit haar expertise en ervaringen een
ontwikkelingsplan te schrijft voor de Inheemse dorpen. Dit plan zou
opgenomen kunnen worden als deel van het Meer jaren Ontwikkelingsplan
(MOP).


VIDS gaf aan op 12 november te zullen starten met een awareness campagne over Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale Volken. Voorafgaand aan de launch zal de organisatie presentaties houden voor de Raad van Ministers en de Nationale Assemblee over het onderwerp. De Inheemse dorpshoofden zullen op verzoek van de VP ook in alle regio´s
ontmoetingen organiseren om te praten over verzoening tussen strijders
tijdens de binnenlandse oorlog waarbij Inheemse en Marrongroepen
tegenover elkaar hebben gestaan. Het plan hiervoor zal spoedig aan de VP
worden voorgelegd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: