Miskin wil in gesprek blijven met de regering

Micheal Miskin, voorzitter van het CLO Collectief, is de mening toegedaan dat gesprekken met de regering nodig zijn om de financiële situatie van de ambtenaren te verbeteren. “De regering heeft in de maanden juli en augustus bij monde van de minister van Binnenlandse Zaken en de president aangegeven dat zij niet de middelen hebben om een gebaar te maken naar de ambtenaren toe, op basis van de overeenkomsten die zijn getekend met de CLO.” Miskin vertelt dat op 12 september de regering aangaf dat er wel middelen waren en dat die eind oktober beschikbaar waren. “Nu is aangegeven dat er geen middelen zijn en de regering heeft het voornemen om in januari met een gebaar te komen naar de ambtenaren toe.” De voorzitter van het CLO Collectief geeft aan met de regering in gesprek te willen blijven “om toch voor eind van het jaar iets voor de mensen te doen”. Miskin vertelt dat dit de insteek is van zijn groep. “Wij hebben geen percentages genoemd.” Hij noemt 2 akkoorden van maart en juni. “Op basis van deze 2 akkoorden willen we kijken wat de regering kan betalen”, aldus Miskin.

RB

error: Kopiëren mag niet!