Doorlichting EBS op komst

Insiders geven aan dat het bedrijf EBS binnen 2 weken met een plan moet komen om het bedrijf te saneren. Directeur Marcel Eyndhoven van EBS vertelt dat nagegaan moet worden welke pijnpunten er zijn. Een onderzoek is  dan ook nodig voor de juiste diagnose. De directeur laat doorschemeren dat vaak het beeld bestaat dat het bedrijf op grote voet leeft, maar onthoudt zich van verder commentaar. Wel zegt hij dat de vraag door de regering is gedaan voor een overzicht en dat daaraan gehoor zal worden gegeven. “Wij overhandigen een onderzoek aan de regering” bevestigt Eyndhoven. De directeur geeft ook aan dat voorgaande regeringen ook mensen hebben gestuurd om de zaak door te lichten, maar dat het daarna stil blijft. Eyndhoven begrijpt echter ook het belang die de nieuwe regering heeft om een aantal zaken te weten zodat het beleid daarop kan worden afgestemd. “En daarom zullen wij de gegevens brengen zodat de regering de diagnose kan vaststellen over de gezondheidsstatus van EBS.”
 Zonder om over de kosten en het uitgavenpatroon te praten merkt de directeur tot slot op “dan zal blijken als we te veel besteden aan zaken”.

Reactie insiders

Insiders zeggen dat de bezem door EBS moet en corruptieve zaken aangepakt moeten worden. “Zaken moeten weer goed draaien en de productiekosten moeten omlaag zodat de tarieven weer beter gestructureerd worden. Ook moet gekeken worden naar het aantal storingen en we moeten voorkomen dat verrotte palen omvallen, want dit is gevaarlijk voor de gemeenschap. Bovendien moeten klanten voor uitbreiding van nieuwe aansluitingen binnen een maand afgehandeld kunnen worden. Duizenden kwikdamplampen, zijn oude lampen, moesten al lang vervangen worden, maar als je miljoenen verliest aan oneigenlijke uitgaven doordat je te hoge prijzen betaalt voor machines en onderdelen dan hadden deze lampen en toevoerdraden vervangen kunnen worden”, zeggen de insiders.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: