Nieuw bestuur Anton de Kom Universiteit van Suriname – Shanti Venetiaan voorzitter bestuur

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft een nieuw bestuur. De Raad van Ministers heeft goedkeuring gegeven aan de voordracht voor een nieuw bestuur, aldus minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vrijdag in een brief aan de voorzitter van het bestuur.

Het nieuwe bestuur wordt voorgezeten door Shanti Venetiaan. Verder wordt het bestuur gevormd door de leden Johannes Breeveld, Rakieb Khudabux, mr. Shiraz Boedhoe, John Sandriman en drs. Andreas Talea.

Het bestuur zou volgens de missive van de Raad van Ministers vervangen worden per 1 oktober, maar in onderling overleg is besloten de termijn te verlengen tot en met 30 oktober. Die dag zal het zittende bestuur verslag uitbrengen aan de minister over het academisch jaar 2019-2020 en meteen het protocol voor de overdracht ondertekenen.

error: Kopiëren mag niet!