Afgegeven houtconcessie en aanleg weg aan rand Centraal Suriname Natuurreservaat aanzet voor mogelijk meer activiteiten

Een houtconcessie is afgegeven aan een ondernemer aan de rand van het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR). Directeur John Goedschalk van Conservation International Suriname (CI-S) benadrukt in gesprek met Dagblad Suriname dat het gaat om een legaal verkregen concessie. Maar het gaat impact hebben op het natuurgebied. ‘Een groot probleem is een weg die is aangelegd. Dat nodigt anderen, denk aan goudzoekers, uit om naar de randen van het natuurreservaat te trekken of zelfs het reservaat in te gaan, zeker vanwege het ontbreken van toezicht op locatie, om allerlei activiteiten te ontwikkelen.’ De weg is te zien op satellietbeelden van Global Forest Watch, een websysteem dat bossen wereldwijd in kaart brengt en up-to-date houdt. Dat de houtconcessie kon worden verstrekt, is een direct gevolg van een zogenoemd ‘coördinaten’ issue.

Volgens Goedschalk is bij de totstandkoming van het CSNR in 1998 een aantal coördinaten vastgesteld. Bij staatsbesluit ontbreken echter een of meerdere coördinaten. Goedschalk: ‘Hierdoor mist de noordwesthoek van het natuurreservaat een stuk gebied, met als gevolg dat er nu aan de randen houtkap en andere activiteiten worden ontplooid, feitelijk op grond van het reservaat zoals dat oorspronkelijk is bedacht en zoals ‘s Lands Bosbeheer, LBB, die definieert. Er is ook geen bufferzone ingesteld. Maar, de houtconcessie is legaal afgegeven. Ben je dan als ondernemer wel ethisch goed bezig, waarom een concessie tegen de rand van een mooi beschermd natuurreservaat aan?’

Een Wet Natuurbeheer zou volgens Goedschalk uitkomst moeten bieden. ‘Die wet zou natuurreservaten moeten kunnen gaan beschermen, zodra die door het parlement is aangenomen. Er zou overigens ook geïnvesteerd moeten worden in de beschermde natuurgebieden, om bij te dragen aan de ontwikkeling van het land. Onder toezicht zou bijvoorbeeld duurzaam toerisme kunnen worden toegestaan in die gebieden. Nu is alleen Stinasu (Stichting Natuurbehoud Suriname) bevoegd om toerisme-activiteiten te ontplooien in natuurgebieden.’ Naar verwachting staat de wet begin 2021 op de agenda van De Nationale Assemblee.

Het CSNR ontstond in 1998 door samenvoeging van het Raleighvallen Natuurreservaat (opgericht in 1961, 780 km²), het Tafelberg Natuurreservaat (1966, 1.400 km²), het Eilerts de Haangebergte Natuurreservaat (1966, 2.200 km²) met het tussenliggende gebied, met name het Wilhelminagebergte. Het reservaat beslaat een oppervlakte van 1,6 miljoen hectare ofwel 16.000 km². In het natuurreservaat leven vele diersoorten waarvan sommige wereldwijd bedreigd zijn, zoals de jaguar, het reuzengordeldier, de reuzenotter, de tapir, de luiaard, alle 8 apensoorten van Suriname, de harpijarend en de opvallende oranje rotshaan (in totaal zijn in het gebied zo’n 400 vogelsoorten). Het gebied is sinds november 2000 een Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) World Heritage site.

error: Kopiëren mag niet!