Rr Saramaccapolder voert 3 schoolprojecten uit

De ressortraadsleden van Saramaccapolder in het district Wanica hebben het initiatief genomen om alle scholen in het ressort te voorzien van Covid-19 beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, handsanitizers en schoonmaakmiddelen. Bij dit project hebben de districtsraadsleden van het ressort ook hun bijdrage geleverd. De behoefte naar deze middelen was groot. “Wij als rr-leden vinden het raadzaam dat de leerlingen en leerkrachten beschermd blijven tegen het Coronavirus en zodoende ongestoord hun onderwijsproces kunnen vervolgen”, geeft trekker van het project, Arwind Moerlie, namens de rr-leden van Saramaccapolder te kennen aan Dagblad Suriname. Voordat de scholen van start gingen op 1 oktober hebben de rr-leden een oriëntatiebezoek gebracht op alle scholen en het bleek dat er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd moesten worden en de Shri Brahmaschool te Leiding 9a behoefte had aan zand. Een ondernemer werd bereid gevonden voor het leveren van zand en de dc van Wanica Noord-West heeft terrein laten maaien.

“We hopen dat dit schooljaar een succesvol jaar mag worden met alle uitdagingen, zoals afstandsonderwijs, afstand houden op school en mondkap op. Op enkele scholen zijn er sanitaire problemen geconstateerd. De ressortraad is in gesprek met enkele actoren om dit aan te pakken. De schoolleiders zijn blij met deze donatie, omdat er kinderen zijn die dagenlang een wegwerp mondkapje dragen, wat niet goed is. Deze leerlingen worden dan voorzien van mondkapjes die gewassen kunnen worden. Ten derde heeft de ressortraad Saramaccapolder op verzoek van de schoolleider van de openbare Mohamed Amanullah Tausschool te Leiding 11a ook 6 kleuterlokalen een verfbeurt gegeven. Dit project is getrokken door het rr-lid Shivanand Ramsukul. Van hieruit bedanken wij de donateurs van dit project.  Een speciale dank gaat uit naar dc Hirasing van Wanica Noord-West voor het beschikbaar stellen van manschappen voor het verfproject. Er zijn een aantal grote en kleine projecten, die wij als rr-leden willen uitvoeren in samenwerking met alle actoren in het ressort Saramaccapolder. Wo set’en samen”, aldus de rr-voorzitter van Saramaccapolder, Vishal Bissesar.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: