Akmos:“Meer dan geld nodig om Suriname op te bouwen”

“Politici, economen, financierders, ondernemers en burgers hebben het over bevorderen van de economische groei. Van verschillende kanten worden er actiepunten aangedragen om de productiviteit te verbeteren. Er wordt vooral gedacht aan kapitaal om de nood te keren. Maar er is niet alleen geld nodig om er bovenop te komen”, zegt voorzitter Harrypersad Soekhlal van Akmos (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname).

Uitdaging

“Niettegenstaande haar bodemschatten en andere rijkdommen is Suriname één van de armste landen in Zuid-Amerika. Het tij moet gekeerd worden. Suriname heeft genoeg gezonde ideeën en plannen. Het is een uitdaging om deze in de praktijk te brengen.”

Organisatie en administratie

“De kwetsbaarheid van ondernemend Suriname is door een opeenstapeling van problemen en/of beperkingen bijzonder groot. Onwetendheid en het ontbreken van adequate hulp maken de ramp compleet. Om verbetering te helpen bewerkstelligen, werkt Akmos aan een administratief- en organisatorisch systeem om vandaaruit economisch, bedrijfsmatig en maatschappelijk werk te ondernemen.”

Vorming en scholing

“Suriname streeft naar verbetering op alle gebieden en niveaus. De overheid kan de was niet alleen aan. De bevolking zal de schouders onder het werk moeten zetten. Akmos wil een bijdrage leveren aan algemeen welzijn. Dit, door middel van individuele en collectieve betrokkenheid, vorming, scholing en onderwijs op het vlak van ondernemerschap en aanverwante zaken.”

Partnerschappen

“Wij werken vanuit van een brede samenhangende aanpak. Er wordt gevraagd en ongevraagd tot actie overgegaan wanneer bedrijfszaken vastlopen. Het Akmos-beleid is gebaseerd op evenwichtige inspraak van alle betrokkenen. Op basis van het algemeen belang wordt samengewerkt met ondernemers, de overheid, relevante instituten, instellingen, organisaties en de bevolking om ondernemerschap te bevorderen.”

In eigen huis beginnen

“De associatie volgt meerdere sporen om Suriname op te bouwen. Om de ontwikkelingsdoelen te bereiken, dienen op efficiënte wijze talent, initiatief, werkmethoden, arbeidspotentieel en kapitaal gemaximaliseerd te worden. Om vooruit te komen, wordt er in samenspraak met leden, deskundigen, specialisten, belangrijke instanties, instellingen, instituten actoren en partners, met de nadruk op het praktische, nagedacht over hoe een steun in de rug te zijn voor elkaar.”

Dienstverlening

“De werkzaamheden en diensten van Akmos hebben een uitstraling naar de overheid, de private sector, de werkende klasse en de overige bevolking. De dienstverlening is veelomvattend en wordt tegelijkertijd vanuit verschillende disciplines uitgeoefend. Organisatie en administratie zijn de ruggengraat van de associatie. Met in de praktijk opgedane ervaring vindt er continu aanpassing en verbetering plaats.”

Akmos groeit uit haar jasje

Bedrijven hebben te kampen met vraagstukken en problemen van velerlei aard. Gedurende de achter ons liggende 3 maanden hebben op z’n minst 50 nieuwe leden het lidmaatschap schriftelijk aangevraagd. Akmos wil niet verbaal sterk zijn zonder dat er dienovereenkomstig wordt gepresteerd. Er wordt uitgekeken naar ruimere huisvesting om het hoofdkwartier uitgerust met alle voorzieningen te vestigen.

Denk mee, praat mee, draag bij!

“We kijken naar de omvang van het probleem, naar de oorzaken en naar mogelijke oplossingen. Het is tijd dat het geweten van de bevolking begint te spreken. Ondernemerschap en productiementaliteit moeten gekweekt worden. Denk mee, praat mee, draag bij!”, aldus het bestuur van Akmos desgevraagd bij monde van voorzitter Soekhlal.

HD

error: Kopiëren mag niet!