Ondersteuning van de Vicepresident Stichting 1 voor 12

De Stichting 1 voor 12 heeft vandaag dinsdag 6 oktober een bezoek
gebracht aan de Vicepresident Z.E. Ronnie Brunswijk.
Het doel van dit bezoek was om de Vicepresident te informeren over de
plannen voor het opzetten van een resocialisatie opvang centrum “Yepi de
Ete”
Met dit centrum wil de stichting 1 voor 12 jongeren en daklozen een
onderdak bieden en door resocialisatie hun zelfredzaamheid te vergroten,
om daarna gezond en wel terug te keren in de maatschappij.

De Vicepresident is zeer ingenomen met de activiteiten van de stichting
1 voor 12  en heeft een ondersteuning toegezegd, van SRD 20.000 uit zijn
eigen middelen voor sociale projecten van deze stichting
Het plan voor de bouw van het centrum, is reeds uitgewerkt, en is ook
aan de Vicepresident overhandigd.


De Vicepresident beloofde de stichting 1 voor 12  dat in de (RVM) 
vergadering van woensdag a.s  de plannen van de stichting op de agenda
geplaats zullen  worden.
Er zal  verder ondersteuning gevraagd worden  van de Ministeries van
Volksgezondheid, Sociale zaken en Volkshuisvesting, Justitie en
Politie.Ook een managementteam zal worden gevormd om het proces, vanaf de voorbereidingen tot aan de oplevering van het centrum te begeleiden.

error: Kopiëren mag niet!