Waldo Ramdihal: “Asfa is een papieren organisatie geworden”

In zijn meer dan 60-jarige professionele loopbaan heeft ing. Waldo Ramdihal het één en ander meegemaakt en verwezenlijkt. De bruggenbouwer heeft 50 jaar geleden de Nationale Metaal en Constructie Maatschappij (Nameco NV) opgericht.

Wapenfeiten

“Nameco NV heeft vanaf voor de Onafhankelijkheid grote infrastructurele werken neergezet voor de overheid en de particulier sector. Wij leverden constructiebijdragen aan de bauxiet en aluinaardeindustrie, de Energiebedrijven Suriname, de brandstofbranche, oliepalm-, bacoven- en andere bedrijven. De Saronbrug over het Saramaccakanaal is het jongste wapenfeit van Nameco NV.”

Stormwinden

“Nameco NV is een Surinaamse onderneming die door politieke ontwikkelingen en verwikkelingen op andere vlakken is weggedrukt. Er waaiden stormachtige winden over Suriname. Surinaams initiatief moest het ontgelden. Maar ik kan mijn borst fier omhoog houden, vanwege de wezenlijke bijdrage die mijn ingenieurs hebben geleverd aan de opbouw van Suriname. Buitenlandse belangen en bedrijven die onrechtmatig zijn betrokken, namen de plaats in van Surinaamse constructiemaatschappijen, wegenbouwers en andere ondernemers.”

Suriname welvarend maken

“Nameco NV ontstond vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname. Wij hebben ons vereenzelvigd met de Srefidensi-filosofie. Het is volgens mij een morele plicht om een rechtvaardig economisch systeem te realiseren. Daarbinnen wordt de nadruk gelegd op Surinaams fabricaat. De doelen zijn ontwikkeling, duurzaamheid en Surinaams fabricaat om het rijke Suriname welvarend te maken.”

Onafhankelijkheid niet wat ervan verwacht werd

“Wat heeft 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid Suriname gebracht? Is het beter vanaf dan gedurende de koloniale tijd? Suriname staat wat betreft productie ver achter op landen in de Caribische regio en Zuid-Amerika. Om niet te spreken van de wereld. Suriname heeft de afgelopen tijd, op Venezuela na, de grootste economische daling meegemaakt in Zuid-Amerika.”

Asfa

“Mij hart ligt bij de Surinaamse productie. Dat brengt mij op Asfa, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Ik heb aan de wieg gestaan deze organisatie. De geestelijke vaders hadden prestatiemotivatie, waren bezield van productieverhoging, de groei van de economie en het ontwikkelingsproces. Het algemeen belang, samenwerken, het ons houden aan recht, wet, regels en afspraken waren onze leidraad.”

Industriële achteruitgang

“Tegenwoordig gaat er veel te weinig uit van de Asfa, de nationale en internationale vertegenwoordiger van de industrie in Suriname. De productie is als het ware komen stil te liggen. Bij de oprichting van de Asfa werd nadruk gelegd op Surinaams fabricaat, vervaardigd met Surinaamse grondstoffen. Dat pad is inmiddels verlaten. Wij hebben het tegenwoordig over Surinaams fabricaat, waarvan meer dan 80% van de grondstoffen worden geïmporteerd.”

Surinaamse grondstoffen

“De ondernemersvereniging richtte zich bij haar oprichting op 25 september 1980 op het behartigen van de belangen van nationale producenten. Surinaamse grondstoffen werden als basis van de productie gezien. Suriname heeft gedurende de koloniale tijd naam gemaakt vanwege haar productie. Er waren honderden plantages. Zelfbeschikkingsrecht, onafhankelijkheid hebben de gewenste productie niet gebracht.”

Er is veel verloren gegaan

“Alle plantages zijn verloren gegaan. De laatste waren de suikerplantages Mariënburg en Waterloo. De dag waarop er een overeenkomst voor het behoud van deze bedrijfstak zou worden ondertekend met een Indiase onderneming van wereldklasse, werden 15 Surinamers neergeknald. Wat ook de dood van de suikerplantages inhield. Vandaag importeren wij suiker uit Guyana.”

Geïntegreerde bauxietindustrie

“De bauxietindustrie zou vandaag nog bloeien als, vanwege de revolutie, het West Suriname project niet in de grond was geboord. Palmoliebedrijven werden door oorlogsgeweld vernietigd. Bruynzeel Suriname NV die prefab-huizen exporteerde, is er ook niet meer. Landsboerderij is ook verledentijd.”

Oude doelstellingen weer opvatten

“Anno 2020 voldoet de Asfa niet aan de doelstellingen van de oprichters. Er gaat weinig of niets uit van de associatie. De band met de leden is vrijwel nihil. Het is verworden tot een papieren organisatie, die verbaal bezig is. Bij de oprichting werd bepaald dat er jaarlijks bestuursverkiezingen zouden worden gehouden en dat bestuursleden actief moesten zijn in de productiesector. Daarvan is afgeweken”, aldus captain of industry Waldo Ramdihal.

HD

error: Kopiëren mag niet!