Outbreak Management Team stelt beleid vast inzake luchtverkeer

Speciaal ‘Protocol vrijstelling quarantaine voor bijzondere reizigers’

Het Outbreak Management Team – ministerie van Volksgezondheid – heeft beleid vastgesteld inzake het luchtverkeer. Daarbij zijn drie risiconiveaus vastgesteld voor landen, low risk (groen), medium risk (geel) en high risk (rood). Deze indeling is op basis van  aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 

Nederland, Brazilië en de VS zijn bijvoorbeeld high risk landen. 

Reizen zou alleen onder voorwaarden en noodzakelijke basis mogen geschieden. 

Voorwaarden: 

– Geadviseerd wordt om gedurende 10 dagen in zelf-quarantaine te gaan vooraf aan de reis naar Suriname. 

– Overleggen van een negatieve Covid-19 test-uitslag niet ouder dan 48 uur. 

– Verplichte quarantaine gedurende 10 dagen na aankomst (controle door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG); dit kan, indien de situatie dat toelaat, ook thuisquarantaine zijn. 

– Binnenkomende reizigers moeten zelf garant staan voor de kosten gerelateerd aan eventuele quarantaine, isolatie, behandeling of een geldige ziektekostenverzekering hebben. 

– Bij (dreigende) overbelasting van de Covid-19 zorgcapaciteit in Suriname zullen de regels voor toelating van personen uit risicogebieden (tijdelijk) worden beperkt. 

‘Protocol vrijstelling quarantaine voor bijzondere reizigers’

Er is nu ook een speciaal protocol getiteld ‘Protocol vrijstelling quarantaine voor bijzondere reizigers’. Hoewel de grenzen nu beperkt geopend zijn vanwege de Covid-19 pandemie en reizigers die het land binnenkomen verplicht zijn om 10 dagen in quarantaine te vertoeven, zijn er enkele bijzondere reizigers welke hiervan gevrijwaard kunnen worden wegens een bijzonder belang voor het land. 

Hiervoor is door het Outbreak Management Team een beleid geformuleerd dat tot uiting komt in dit protocol. Voor medewerkers in gezondheidszorginstellingen zijn bijzondere maatregelen afgesproken die zijn weergegeven in het protocol ‘Protocol uit buitenland terugkerende zorgmedewerkers’. 

Voor diplomaten, expats en essentiële werkers, die voor een bepaalde duur in Suriname zullen vertoeven, is een apart protocol opgesteld. Om de kans, dat deze personen Covid-19 Suriname binnen brengen, zo klein mogelijk te houden, zijn de volgende regels ingesteld: 

1. Bij aankomst in Suriname dienen zij een bewijs van een negatieve Covid-19 test, dat niet ouder is dan 48 uur, te overhandigen. Indien het niet mogelijk zal zijn om de test in het land van afkomst te doen, zullen de volgende regels in acht genomen moeten worden:

a. Bij aankomst zal/zullen de persoon/personen in quarantaine geplaatst worden; 

b. Vervolgens zal er na 48-72 uur een swab afgenomen worden en het resultaat zal binnen 24 uur meegedeeld worden’ 

c. Bij een negatief testresultaat, wordt de quarantaine partieel opgeheven en kunnen de werkzaamheden worden aangevangen, met de beperking dat men tot 10 dagen na aankomst alleen voor werkzaamheden de quarantaine faciliteit mag verlaten, tweemaal daags de lichaamstemperatuur registreert en verder de regels onder punt 3 in acht neemt. 

d. Indien de persoon positief getest wordt voor Covid-19 zal hij/zij opgenomen worden in isolatie totdat hij/zij schriftelijk als niet meer besmettelijk wordt verklaard. 

2. Alle personen die in quarantaine zitten, zullen regelmatig door het BOG worden gescreend op klachten. 

3. Bij een gemeten temperatuur van boven de 37.5 C en/of optreden van klachten die bij Covid-19 passen moet direct contact worden gemaakt met het nummer 178 of met een arts.. Hij/zij mag zijn/haar verblijfplaats niet verlaten zonder schriftelijke toestemming van het BOG . Pas als een Covid-test negatief blijkt te zijn, mag het werk hervat worden. 

Dit protocol wordt vooraf en bij aankomst in Suriname met betrokkenen gedeeld.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: