Prostitutie in Suriname kent alle kleuren van de regenboog

Een mevrouw die zich emotioneel, romantisch en seksueel, aangetrokken voelt tot alle geslachten en genderidentiteiten, kwam uit de kast: “Er wordt troost geput uit het regenboogsymbool. De regenboog laat zien dat het leven meerdere kleuren en vele schakeringen heeft. Deze voorstelling brengt tot uitdrukking dat de seksuele geaardheid menselijk is. De regenboog straalt verbondenheid uit. Het wekt een gevoel van acceptatie en berusting op. Het is goed. Het mag er zijn.”

Voor elk wat wils

“Sekswerkers uit Brazilië, Santo Domingo, Brazilië, Cuba, Brazilië, Venezuela, Guyana, China en elders zijn spelers binnen het betaalde seksveld. Tijdens verkenningen in nachtclubs, bordelen en bij escortbureaus zijn geen Haïtianen aangetroffen. Prostitutie in Suriname kent alle kleuren van de regenboog. Voor elk wat wils. Dit niet alleen in de zin van seksuele geaardheid. De diversiteit komt ook tot uitdrukking in de nationaliteiten en rassen, die beoefenaars van het oudste beroep van de wereld uitoefenen.”

Een stekkie waar zij zich thuis voelen

De landenscheiding onder prostituees valt op. Uit observatie is gebleken dat sekswerkers, die afkomstig zijn uit hetzelfde land, bij elkaar klitten. Er zijn geen geïntegreerde clubs waar verschillende nationaliteiten en rassen aan één tafel zitten en door elkaar krioelen. Sekswerkerkers zijn ingedeeld naar land van herkomst, een stekkie waar zij zich thuis voelen.

Ras- en landgenoten klampen zich aan elkaar vast

Bij navraag kwam naar voren: “Zij beschouwen zich als broedervolken en lotgenoten, maar verschillen in cultureel en sociologisch opzicht veel van elkaar. Het is een vooral een culturele kwestie die hen scheidt.  Soort zoekt soort om ten volle te leven en zich waar te maken. Vandaar het zich aan elkaar vastklampen. Zij worden als het ware naar elkaar gedreven, omdat zij elkaars steun en begrip nodig hebben om te overleven in een vreemd land.”

Vissen in andermans water

In clubs waar bijvoorbeeld Braziliaanse sekswerkers nesten en omgekeerd, worden zelden of nooit Dominicaanse dienstverleners aangetroffen. “Als zulks het geval is, zijn zij op kroegentocht of om te vissen in andermans water. Als outsiders worden zij met schele ogen aan- en weggekeken”, wist een hoerenlopen.

Cubanen zwermen uit

Iedereen die desgevraagd of spontaan een mening heeft gegeven over vreemdelingen in Suriname voelt nattigheid aan. “De Cubaanse immigranten zijn over heel Suriname uitgezwermd. In het binnenland is het business as usual. Het Coronavirus heeft met zich meegebracht dat vooral sekswerkers zich in toenemende mate op de goudenvelden hebben verschanst. Dit niet zo zeer om de Covid-19 maatregelen of besmetting te ontlopen, maar om goed geld, betaald in goud, te verdienen.”

Cubaanse sekswerkers winnen veld

“Vrouwen en mannen van plezier zijn in het kielzog van goudzoekers tot over de sula’s getrokken om het leven in gowtu-busi op te vrolijken. Door de trek naar het binnenland derven appartementencomplexen annex bordelen in Paramaribo inkomsten. Nachtvlinders afkomstig uit Cuba bezetten in toenemende mate de clubs waar oorspronkelijk allen Braziliaanse collega’s huishielden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: