Commissie bij Centrale Bank onderzoekt stagnatie omloop contante SRD’s

Naar aanleiding van de geconstateerde problematiek in het betalingsverkeer met contante SRD’s en de roulatie van contant geld, heeft de Governor van de Centrale Bank van Suriname op woensdag 2 september de Commissie ‘Herstel kringloop chartaal geld’ (chartaal is een duur woord voor contant) geïnstalleerd, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname pas woensdag 16 september. 

In deze Commissie zijn vertegenwoordigd de Centrale Bank van Suriname, de Surinaamse Bankiersvereniging en het ministerie van Financiën. 

De doelstelling van de Commissie is het inventariseren van de oorzaken van de stagnatie in de contante geldkringloop en adviezen aandragen ter herstel van die kringloop met het oog op het optimaliseren van het betalingsverkeer. 

Het gebruik van cash geld bij betalingen is de laatste maanden drastisch toegenomen met alle gevolgen van dien, terwijl banken het elektronisch bankieren, met name online, mobile banking en het gebruik van POS-apparaten (Point Of Sale) zoveel mogelijk stimuleren. Deze methodes van betalingen zijn veilig en overzichtelijker. Helaas wordt nog onvoldoende van deze vorm van bankieren gebruik gemaakt. 

Het betalingsverkeer is sinds de intrede van de Covid-19 pandemie, ontwricht. De monetaire autoriteiten zijn geïnformeerd over de ontstane situatie en hebben besloten om samen met de banken na te gaan hoe hierin verbetering te brengen.

De commissie zal op zeer korte termijn, oplossingsmodellen aandragen ter verbetering van de contante geldkringloop en dus van het betalingsverkeer.

Banken hebben zich intussen gecommitteerd om hun klanten zo veel als mogelijk de nodige voorlichting te geven teneinde de mogelijkheden van cashless betalingen te benutten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: