BOG heeft vernieuwde website in kader verbetering Covid-informatievoorziening

Tijdens een vrijdag belegde spoed persconferentie van het Covid-19 Outbreak Management Team zei minister Amar Ramadhin, dat in het kader van informatievoorziening en verbeteren van toegankelijkheid tot informatie een vernieuwde website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), twww.bogsuriname.com, is geactiveerd, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. 

Het BOG beschikte wel over een website, maar die was inactief. ‘We hebben getracht en gepoogd met alle inzet de informatievoorziening ook via de website van het BOG ter beschikking te stellen van de Surinaamse gemeenschap’, sprak de bewindsman. 

De samenleving vindt op de nieuwe website allerlei informatie over Covid-19, zoals situatieanalyses per week tot de actuele cijfers, die via een link naar de Covid-website, bekeken kunnen worden. Minister Ramadhin benadrukte dat de website www.covid-19.sr nog steeds actief is en dat die elke dag geupdate wordt. 

Volgens de bewindsman heeft het BOG ook de noodzaak ingezien voor de opzet van een nieuwe website. ‘Met alle inspanningen is het ons gelukt om de website te lanceren en ook op website zien wij uw reacties tegemoet.’  

Over het communiceren met de samenleving zei minister Ramadhin, dat het de bedoeling van de overheid is om dat onder meer met persconferenties te blijven doen. Volgens hem is er geen onderzoek gedaan naar hoe effectief het communiceren van de overheid is, maar er is in ieder geval wel een communicatieplan om op verschillende manieren te communiceren met het volk via het Covid-19 Journaal of persberichten, maar ook via gemeenschapscommunicatie. In dit kader is het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport ingeschakeld om bestuursambtenaren te trainen via lokale gemeenschappen in met name het binnenland.

Minister Ramadhin: ‘Ik wil niet zeggen dat het communiceren van de overheid de oorzaak is van de dalende trend van het aantal dagelijkse besmettingen.’ Volgens hem komt de boodschap die de regering wil overbrengen naar de samenleving op een of andere manier toch terecht bij grote delen van de gemeenschap. De minister benadrukte, dat het gedrag van de samenleving wel beïnvloed zal worden middels communicatie. Hij zei verder dankbaar te zijn, dat de gemeenschap de boodschap uit de diverse manieren van voorlichting tot zich neemt en dat de handhavingsinstituten een zeer belangrijke bijdrage hieraan leveren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: