Del Castilho en Etnel positief over structureel verbod dubbel ambtenarensalaris

“Er komt een wet”

Dat de parlementariër Kishan Ramsukul, DNA-lid van de VHP, zijn salaris als ambtenaar heeft laten stopzetten, wordt door velen vol lof ontvangen. “Prachtig klinkt het. Echter moeten onze DNA en de DNA-leden zorgen dat goed bestuur structureel vorm krijgt. Dat wil zeggen dat het wel of niet ontvangen van een dubbel salaris niet afhankelijk is van de wil van het DNA-lid, maar dat dit bij wet vastgelegd is, zodat het geldt voor iedereen en altijd”, merkt Angelic Del Castilho op. “Aan DNA-lid Ramsukul dus het verzoek het niet hierbij te laten, maar gelijk de belangrijkste stap te zetten: het indienen van een wetsvoorstel ter structureel verbod van het ontvangen van een ambtenarensalaris, terwijl men ook in DNA zitting heeft.”

Patricia Etnel

Richting deze ontwikkeling zijn er in het parlement al stappen gezet, laat DNA-lid Patricia Etnel weten. Zij benadrukt dat er reeds een wet in de maak is “welke dit jaar een feit zal worden”. De volksvertegenwoordiger namens de NPS zegt hierover dat haar partij vanaf het begin hieraan ondersteuning heeft verleend. “Het is werken naar structuur en beleid”, aldus Etnel.

Del Castilho zegt hierover nogdat vanwege de huidige ambtenarenwetgeving het nu niet ontvangen salaris altijd nog achteraf met terugwerkende kracht opgevraagd kan worden. “DNA-lid Ramsukul, zet dus uw prachtige en positieve intenties om in blijvende winst voor goed bestuur en voor onze samenleving en dien het wetsvoorstel in”, stelt Del Castilho.


Sharman/Binda

Het DNA-lid Sham Binda heeft weinig woorden nodig, en zegt dat hij aan die indiening zal werken. Ook DNA-ondervoorzitter Dew Sharman zegt dat hieraan zal worden gewerkt. “We gaan dit zeker bespreken. Er moet een brede discussie ontstaan zodat je alle andere groepen meeneemt, zoals gewezen politieke gezagsdragers, spookarbeiders en anderen die onterecht, veelal thuis zittend, een vergoeding krijgen.”


RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: