President Santokhi wil nieuw leven blazen in Sociaal Economische Raad

President voert gesprek met bonden – Bondsman Snijders: ‘Er zijn wat harde woorden gevallen, maar dat hoort erbij’

President Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag woensdag 9 september, de besturen van de vakcentrale C-47, AVVS de Moederbond en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) op het paleis ontvangen om van gedachten te wisselen over het nieuw leven inblazen van de Sociaal Economische Raad, de SER. 

De regering acht het van belang, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname, dat ‘alle neuzen in een richting wijzen en de regering een weloverwogen besluit’ kan nemen.

.

C-47 ondervoorzitter Claudette Etnel zegt, dat het onderhoud met het staatshoofd naar verwachting is verlopen. Partijen hebben zich gebogen over de afvaardigingen van de vakbeweging in de SER. ‘De vakbeweging heeft daar een aantal plaatsen en daarover moest consensus bereikt worden.’ Ze voegt eraan toe, dat partijen tot nu toe zijn gekomen uit een geschil dat er was tussen een deel van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) en C-47.

Etnel verwacht, dat met hetgeen vandaag is besloten een goede aanzet is gegeven tot het volledig oplossen van het geschil. 

De volgende stap is de installatie van de raad, waarin acht plaatsen beschikbaar zijn voor de vakbeweging, te weten: C-47, CLO, PWO en de Moederbond. Op de CLO na is er al een besluit genomen over de afvaardiging van de genoemde vakorganisaties voor de SER.

Ook Moederbond-voorzitter Errol Snijders is tevreden met het gesprek met de president. ‘We hebben een goed gesprek gehad. Er zijn wat harde woorden gevallen, maar dat hoort erbij.’ Snijders legt uit, dat het de bedoeling was om vanuit de vakbeweging duidelijkheid te geven over haar afvaardiging voor de Staatsraad en de SER. Snijders: ‘Er zijn verschillende standpunten, er zijn vakorganisaties die buiten RaVakSur vallen en er zijn vakorganisaties die ook andere meningen hebben dan wat de meerderheid zegt binnen RaVakSur.’ Hij noemt dit zaken die normaal zijn, maar waarvoor er een oplossing moet zijn.

President Santokhi acht de Sociaal Economische Raad van belang voor het gezamenlijk aanpakken van de financieel economische crisis in het land.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: