Bedrijfsleven gaat over tot normalisatie

Alleen ondernemingen die protocollen hanteren en handhaven kunnen worden opengesteld

Het Covid-19 Crisis Management Team, het Covid-19 team van De Nationale Assemblee en verschillende vertegenwoordigers van diverse bedrijfstakken, waaronder de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), SHATA (Suriname Hospitality and Tourism Association), Gaming Board en casinohouders, reisorganisaties, luchtvaartondernemingen, en vertegenwoordigers van bushouders en boothouders hebben maandag tijdens een overleg besloten, dan deze week kan worden overgegaan tot normalisatie. 

Duidelijk is dat er vanuit alle geledingen in de samenleving en het bedrijfsleven, Gebleken is dat binnen de samenleving en het bedrijfsleven er een sterke behoefte is aan een verantwoorde aanpassing van de huidige Covid-19 maatregelen, zodat delen van het bedrijfsleven weer opgestart kunne worden, zo meldt de Communicatiedienst Suriname. 

Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat, mede vanwege de getroffen maatregelen de transmissie van het virus is verminderd naar een zodanig niveau dat aanpassingen in de regelgeving overwogen kunnen worden, mits de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde protocollen in acht worden genomen.

Tegelijkertijd zal er rekening mee moeten worden gehouden, dat indien de samenleving zich niet houdt aan de algemene gezondheid voorzorgsmaatregelen de verspreiding van het virus weer kan toenemen, welke onherroepelijk ertoe zal leiden dat de maatregelen verscherpt zullen moeten worden. 

De samenleving zal moeten wennen aan ‘het nieuwe normaal’ totdat er een vaccin tegen het virus beschikbaar is – met inachtneming van de bekende Covid-19 maatregelen:

 1. dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimten;
 2. zich houden aan de 1.5 meter fysieke afstand, en
 3. regelmatig wassen van handen met zeep en water of het gebruik van een handsanitizer met meer dan 70% alcohol erin verwerkt. 

Het Covid-19 Crisis Management Team zal op basis van de verschillende inzichten en met name op basis van de inzichten van het Outbreak Management Team, gefaseerd overgaan tot aanpassing van de maatregelen. De aanpassing van de maatregelen heeft als bases de protocollen, en streng toezicht en handhaving. 

Het bedrijfsleven wordt gevraagd om deze week de diverse protocollen te implementeren, het personeel te trainen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. De implementatie zal moeten geschieden met deskundigen van het Outbreak Management Team en de desbetreffende handhavende instanties. Het gaat om de protocollen:

 • Restaurants; 
 • Transportsector (bussen, taxi’s en boten);
 • Markten; 
 • Winkels en kleine supermarkten;
 • Casino’s, bettingkantoren en kansspelkantoren; 
 • Boekingskantoren;
 • Recreatieoorden; 
 • Fysiotherapie;
 • Apotheken; 
 • Laboratoria;
 • Huisartsen; 
 • Sportscholen, fitnessclubs, dansstudio’s, yoga studio’s, groepslessen, zumba en aerobics;
 • Kantoren en overheidsgebouwen. 

In het weekend van 12 september zal nader worden bekeken welke sectoren de protocollen juist en volledig hebben geïmplementeerd en kunnen worden opengesteld. Uitsluitend ondernemingen die de protocollen hebben geïmplementeerd en handhaven zullen kunnen worden opengesteld. De overheid zal toezien op strenge handhaving en op het naleven van de protocollen. Sancties zullen volgen indien men zich hieraan niet houdt. 

Met het inzetten van proces tot normalisatie van de bedrijfsvoering met inachtneming van de Covid-19 voorschriften en protocollen, kunnen we de eerste stappen zetten tot normalisatie van de samenleving, zo stelt de regering.

De regering zal ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het virus sterk in de gaten houden, en zal er niet voor schromen dat, indien de gezondheidssituatie daar aanleiding toe geeft, de maatregelen weer te verscherpen, zo meldt de regering via de Communicatiedienst Suriname. 

De regering benadrukt ook, dat het voornemen tot het inzetten van de voorbereidingen tot normalisatie, nog niet betekent dat de bedrijven kunnen worden geopend. Verder stelt de regering dat geen enkele autoriteit of dienst bevoegd is om dispensatie te verlenen voor het houden van feesten, huisfeesten en andere grote bijeenkomsten. 

De komende week zal nadere berichtgeving volgen omtrent de mogelijke aanpassingen van de Covid-19 maatregelen. De geldende maatregelen blijven vooralsnog van kracht, met inbegrip van het uitgaansverbod ‘s-avonds en gedurende het gehele weekend van 12 september en 13 september.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: