Lions Club Paramaribo North gedenkt haar 60-jarig bestaan

Op 31 augustus  heeft Lions Club Paramaribo North haar 60-jarig bestaan mogen gedenken. Dagblad Suriname verneemt dat Lions Club Paramaribo North de 3e Lions club is die in Suriname is opgericht.  De Lions staan over het algemeen bekend om hun sociaal-maatschappelijke projecten waarmee zij de samenleving ondersteunt. Hun motto is dan ook: “We serve”! Zij doet dat ook ten tijde van Covid-19 en het nieuwe normaal met behulp van educatie en ontwikkeling.

Ter gelegenheid van dit 60-jarig jubileum zal het kinderboek “De K van kanker” aan de ministers van Volksgezondheid en van Onderwijs & Cultuur worden overhandigd. Dit boek is in opdracht van de Stichting Kanker Diagnostiek en Preventie in Suriname samengesteld door mevrouw Astrid van Eer. Het is speciaal voor de kinderen in een voor hun begrijpelijke taal geschreven. Lions Club Paramaribo North heeft het boek gefinancierd en zij biedt dit prachtig werkstuk dan ook in nauwe samenwerking met de genoemde stichting aan aan de Surinaamse schooljeugd (5e klas).

Een volgend groot project van de club is het financieren van de bouw van de werkloods van het Jeugd Correctie Centrum (JCC) van het ministerie van Justitie en Politie. Op deze manier dragen de club en enkele organisaties bij aan de resocialisatie en vorming van jeugdigen, die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Deze jeugdigen keren immers na een tijdje met praktische kennis en ervaring terug in onze samenleving!

Andere markante projecten die de Lions Club in de afgelopen periode heeft gerealiseerd, zijn:

 –    CT-SCAN; in samenwerking met de Suriname Indian Ladies Association en enkele        sponsoren is in 1992 de eerste CT-scan voor Suriname aangeschaft;

  • MOBIELE OOGBUS; door de Lion Clubs Paramaribo Felice, Para en Paramaribo North, bijgestaan door sponsoren, is een mobiele oogbus aangeschaft. De Oogbus maakt deel uit van de Stichting Mobiele Klinieken en zorgt dat ook in de verre districten en het binnenland oogonderzoek wordt verricht.
  • LETS (Lions Eenvoudige Technische School): deze school is in het leven geroepen om voortijdige schoolverlaters nog een mogelijkheid te bieden om zich te bekwamen in een technisch beroep. Na overdracht aan de Overheid is de L verwijderd waardoor de school nu “ETS” heet.

Om deze projecten te kunnen uitvoeren worden fundraising activiteiten gehouden, waarmee de nodige financiën worden verkregen. De bekendste daarvan is natuurlijk onze Family Rally. Op dit moment ontwikkelt de club nieuwe fundraising methodes met in achtneming van de Covid-19 protocollen.

Over Lions Club Paramaribo North

De chartermembers, begeleid en gesponsord door de 1e Lions Club in Suriname, Lions Club Paramaribo Central, zijn de initiatiefnemers voor de oprichting van de Lions Club Paramaribo North.  Opgericht op 31 augustus 1960, werd de eerste vergadering gehouden op 16 september, terwijl het charter op 23 december van dat jaar plechtig werd overhandigd aan charter president Lion H.M.E. Bergen; de club bestond bij de oprichting uit 28 chartermembers.

Vanaf dat moment heeft deze club flink aan de weg getimmerd en is daardoor een niet weg te denken factor in onze gemeenschap geworden, voor wat betreft hulp aan minder draagkrachtige personen en instanties, mensen met een beperking en een ieder die voldoet aan de regels van het lionisme om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Lions Club Paramaribo North werkt ook aan continuering van de lions organisatie in Suriname door nieuwe clubs op te richten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: