Jogi: “NII kreeg al SRD 1.5 miljoen. Deze zaak moet dus grondig onderzocht worden”

SZF ondersteunde NII maandelijks met SRD 35.000

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) kreeg vanaf 14 februari 2020 maandelijks een ondersteuning van SRD 35.000 vanuit het Staatsziekenfonds (SZF). In een brief van 15 mei 2020 door voormalige NII-directeur Clifton Limburg gericht aan de toenmalige SZF-directeur, Rick Kromodihardjo, waarop Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen, doet Limburg het verzoek aan Kromodihardjo om de toezegging gedaan voor de continuering van de maandelijkse ondersteuning aan het Nationaal Informatie Instituut, dat initieel tot mei 2020 geldig was, ook na deze periode te blijven continueren voor de producties in de planning. Kromodihardjo keurde het verzoek van Limburg vervolgens op 19 mei 2020 goed en deed hierbij de toezegging dat de ondersteuning van SRD 35.000 voor additioneel zes maanden in eerste aanleg word gecontinueerd. Het SZF heeft ondertussen in de afgelopen 7 maanden in totaal SRD 245.000 betaald. Nu de verlenging in november afloopt, zal dan in totaal SRD 350.000 zijn uitgegeven. VHP-assembleelid Mahinder Jogi vindt dat er diepgaand strafrechtelijk onderzoek verricht moet worden naar deze kwestie.

Mediabedrijven overheid kregen SRD 6 miljoen uit noodfonds

VHP-assembleelid Mahinder Jogi

De VHP-parlementariër voert aan dat de overheid op 11 mei 2020 nog een bedrag van SRD 1.5 miljoen uit het Covid-19 noodfonds heeft betaald aan het NII, terwijl de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) in totaal SRD 3 miljoen heeft ontvangen. Ook het bedrijf Stichting Ontwikkeling Radio en Televisie in Suriname (SORTS) ongeveer SRD 1.7 heeft gehad. “Wat heeft NII dan met al dit geld gedaan? Waarom was het dan ook nodig om die andere mediabedrijven van de overheid ook zoveel miljoenen te geven? In totaal is meer dan SRD 6 miljoen dan uitbetaald aan deze bedrijven. Al deze mediabedrijven werden gedomineerd door Limburg. Hij was de man die overal het mediabeleid bepaalde. Waarom moest Limburg dan een extra SRD 35.000 per maand krijgen van het SZF voor de ondersteuning aan NII? Deze zaak moet grondig onderzocht worden”, benadrukt Jogi. Hij stelt voor dat de regering deze lijst ook opstuurt naar de procureur-generaal voor strafrechtelijk onderzoek, zodat ook hierin verantwoording wordt afgelegd.

Limburg vermoedelijk bezig met eigen tv- of radiostation

Jogi stelt informatie te hebben dat Limburg ook bezig is met het opzetten van een eigen televisie- of radiostation. “Wij moeten weten of hij deze middelen niet daarin heeft gestopt. Laat het onderzoek dat tonen. Pe a moni go?”, benadrukt het assembleelid. Limburg is op 17 augustus ontheven en is ter beschikking gesteld van de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het kabinet van de president. Ondertussen is de naam van het NII al geruime tijd veranderd in de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Voor deze naamsverandering is gekozen op basis van vernieuwde inzichten, waarbij de overheid wil overstappen van informatievoorziening naar interactieve communicatie met de burger.  Het NII, dat in maart 2017 is opgericht, had de overheidsinformatie gecentraliseerd. De overheidsinformatie werd niet meer via de ministeries verspreid, maar via NII waar Limburg directeur van was. De Nationale Voorlichtingsdienst die jarenlang bestond, ging op in het NII.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: