Nieuwe bacheloropleiding Geschiedenis van start

“Columbus niet het begin van de geschiedenis van dit continent”

In het nieuwe collegejaar 2020 – 2021 kunnen studenten weer geschiedenis studeren aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, laat Jerome Egger, richtingscoördinator Geschiedenis, weten. Na de eerste inschrijving in 2013 werd de eerste groep personen ingeschreven, waarna er nog twee andere  volgden. De studierichting Geschiedenis kende een onderbreking, waarbij het programma werd geëvalueerd. “Diverse onderdelen zijn opnieuw bekeken en organisatorisch is het één en ander is veranderd”, vertelt Egger. Het Managementteam van Kwaliteitszorg (KZ) van de universiteit heeft al een eerste toetsing gedaan – dit wordt diagnostische simulatie genoemd – waardoor het groenlicht kon worden gegeven. De volgende stap is toewerken naar de officiële accreditatie van Geschiedenis.

Dynamisch

De opleiding is dynamisch en biedt de mogelijkheid om op verschillende niveaus en in diverse richtingen actief te zijn. Het is een brede studierichting, die de nadruk legt op onderzoek. Vooral de historie van Suriname, Latijns-Amerika en het Caribische gebied, maar ook Wereldgeschiedenis komen aan bod. Het uitgangspunt is dat ons land vanuit onze eigen werkelijkheid wordt bestudeerd en geanalyseerd en niet wordt gezien als een aanhangsel van de Europese expansie vanaf de 14de en 15de eeuw. Zo is er een onderdeel dat kijkt naar ontwikkelingen in de Amerika’s voor de komst van Europeanen. Egger benadrukt dat maar al te vaak vergeten wordt dat de komst van Columbus niet het begin was van de geschiedenis van dit grote continent. “Bijna elke dag zijn er berichten in kranten, op de televisie en op het internet over de vondst van belangwekkende artefacten, die nieuw licht laten schijnen op de Inheemse bevolking, die duizenden jaren geleden hier naartoe is gekomen en de ontwikkeling ter hand heeft genomen”, illustreert Egger. Deze eerste bewoners hebben belangrijke landbouwproducten als mais, cassave, aardappelen, tomaten, en nog veel meer voor het eerst in de Amerika’s gecultiveerd. Ook dat is soms groot nieuws voor mensen in Europa. Een recent onderzoek in Europa liet zien dat heel wat mensen niet wisten dat de aardappel in de Andes is gecultiveerd en toen naar Europa is vervoerd en daar een belangrijk onderdeel werd van het voedingspatroon op dat continent.

Minor
Een ander onderdeel van de studie geschiedenis is de minor. Deze minor biedt studenten de mogelijkheid om gerichte vakken te volgen in verschillende vakgebieden. Er zijn drie minors ontwikkeld: Archeologie, Geschiedenis, Erfgoed en Toerisme (GET) en Archivistiek. Studenten kunnen na het behalen van hun bachelor Geschiedenis bul, zich verdiepen in een van deze gebieden. Zo is een van de afgestudeerden van de vorige opleiding nu in de afrondende fase van zijn masterstudie Archeologie aan de Universiteit Leiden. Een andere student zal volgend jaar beginnen aan zijn vervolgopleiding in de Archivistiek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ook een master Geschiedenis opleiding te volgen. Er worden voorbereidingen getroffen om dat in 2021 weer te doen. In 2011 is er al een incidentele opleiding geweest aan het Institute Of Graduate Studies and Research (IGSR) van de universiteit. Die heeft verschillende afgestudeerden opgeleverd, die nu als docent verbonden zijn aan de bachelorstudie.          

Van de vorige 3 groepen zijn er al 20 afgestudeerden, die een bijdrage hebben geleverd aan de geschiedschrijving van Suriname. Bij de minor Archeologie is er onderzoek gedaan naar diverse aspecten van Jodensavanne en de bewoners voor de komst van Europeanen. Bij GET hebben studenten erfgoed van de diverse bevolkingsgroepen beschreven en geanalyseerd. De archivistiek studenten zijn bezig niet beschreven archieven toegankelijk te maken voor het grote publiek. “Met de heropstart van de studierichting Geschiedenis wordt het mogelijk om een nog grotere bijdrage te leveren aan het schrijven van onze eigen geschiedenis”, aldus Egger.

RB    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: