De 33 dagen die een jaar lijken

De president van de Republiek Suriname had op woensdag 19 april in de in de avond een zeer historisch televisieoptreden in de populaire talkshow Rashied Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK) van de radio- en tv-persoonlijkheid Faried Pierkhan. De talkshow met een grote luister- en kijkdichtheid heeft een geschiedenis en het gevarieerde publiek neemt daaraan deel ook door in te bellen. Dat was woensdagavond het geval in de speciale aflevering van KAAK. De bijzonderheid van KAAK is dat sociaal-matschappelijke en regeringsvraagstukken bekeken worden vanuit een brede context door de talkshow host. De meest markante punten die in deze show naar voren kwamen gaan wij voor u belichten. Het is tegelijk en evaluatie van amper 33 dagen regering Santokhi-Brunswijk. Ten eerste is besproken dat alle gewraakte rvc’s worden ontbonden en dat er dan over de nieuw invullen een coalitie-gesprek komt waarna weer invullingen plaatsvinden. Alle dc’s worden op den duur ook vervangen. Op 25 augustus volgen de nieuwe installaties van de dc’s. De regering is doende om uit te komen met staatsobligaties met als dekking de olie die gevonden is en waarvan misschien straks nog meer zal worden gevonden. Wat de grote schulden betreft die door de vorige regering zijn aangegaan, is de regering bezig om te komen tot een herschikking zei de president. De mogelijkheid om schulden en rentes uit te kopen met ander voordeliger kapitaal wordt nu bekeken bijvoorbeeld voor de Oppenheimer leningen. Daarvoor zijn de minister van Financiën en Planning en de minister van Buza als de hoofdverantwoordelijken aangewezen. De solidariteitsheffing wordt uitgevoerd, maar niet in de vorm zoals dat eerder was aangekondigd. Het principe blijft dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen, maar de belastingschijven worden eerst aangepast. Daardoor zal het niet meer zo zijn dat zelfs werknemers die minimumlonen verdienen, ook extra worden belast. Alleen de topverdieners zullen de extra belasting betalen. De plannen om de government take te verhogen gaan door, maar r komt eerst een goede communicatie met de stakeholders. Verder komt er overheidssteun om het leven draaglijker te maken voor de sociaal zwakkeren. Daarvoor zullen ook de dr’s en de rr’s worden ingezet.

Wat de overheidsbestedingen betreft zijn de pensioenen voor de maand augustus ook al in orde en zijn ze al uitbetaald. Er wordt gesproken met de banken voor de verdere financiering van de overheidsuitgaven waaronder de vaste lasten. Er is een financieel crisisteam ingesteld en zijn er gesprekken gaande met de IDB en het IMF. Er is buitenlandse hulp beloofd door de grotere landen en hun leiders (Amerika, Brazilie en Nederland) die te maken hebben met de Covid-19 situatie en met de crisis die veroorzaakt is door de hoge schulden. De president heeft het gehad over diaspora-beleggingen en leningen zonder rente. De grote schulden zullen worden afgekocht.          

De regering zal de goudopkoop anders aanpakken, het zal binnenkort geschieden vanuit de CBvS met goede aanbiedingen voor de mensen die kleinschalig goud uit onze bodem halen. De tussenschakels voor de goudopkoop zullen uit het systeem worden gelicht.

Het OM zal worden versterkt en het is weer benadrukt dat er speciale officieren (prosecutors) komen om corruptiezaken aan te pakken.

Niet geheel verrassend en zelfs op verzoek van het publiek is bekend geworden dat Faried Pierkhan door de president aangesteld is als adviseur van de president. Pierkhan heeft een lange geschiedenis van het analyseren en presenteren van sociaal-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Suriname. Nagenoeg het gehele brede spectrum van het overheidsbeleid is hem bekend met als specialiteiten buitenlands beleid en geopolitiek, overheidsorganisatie en –management, business, arbeid, sociale aangelegenheden en de relatie politiek en overheidsbeleid, maar ook religie. In de moderne geschiedenis was hij de eerste ‘radio-activist’ met een dagelijks radiocolumn onder de naam ‘7 Even’ om 07.00 uur in de ochtend. Iedereen die een beetje Nederlands kon begrijpen begon zijn dag hiermee als een opwarmer. De bekende radio talkshow “Tell it like it is” is ook van Pierkhan. Hij rolde in de politiek, stond aan de basis van vernieuwing van politieke spectrum door het ‘middenblok’ vorm te helpen geven. Hij werd minister van Buitenlandse Zaken en daarna van Arbeid. Maar zeker in de mediawereld heeft Pierkhan zich niet alleen als radio- en tv-persoonlijkheid, maar ook als manager van zijn bijzonder kanten laten zien. Hij heeft ook ruime ervaring in het bedrijfsleven en de zakenwereld, zelfs grensoverschrijdend. Pierkhan was als jongste Lion ooit charter member van Lions Club Parwani. De vraag om zich in te laten als adviseur voor het overheidsbeleid is tijdens KAAK herhaaldelijk aan de orde gekomen. Wat ons betreft is door de regering een zeer goede keus gemaakt om Pierkhan aan te stellen als adviseur. Het zal de efficiëntie en de slagvaardigheid van de regering zeer ten goede komen. Door zijn wijdverbreide connecties en het jarenlang draaien van KAAK zijn de noden van het volk hem niet vreemd. De regering is pas 33 dagen in het zadel maar terecht maakte Pierkhan woensdagavond de opmerking dat het lijkt dat de regering al een jaar aanzit. Dat heeft te maken met de veelheid en omvang van de problemen die deze regering heeft geërfd en welke ze direct heeft moeten aanpakken. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: