Aantal landelijk direct geslaagden op Havo en vwo iets meer dan 70%

In het schooljaar 2019/2020, waar het leerprogramma niet volgens plan is verlopen door Covid-19, hebben landelijk desalniettemin 1.208 studenten deelgenomen aan het vwo-examen. Het blijkt dat 34 studenten zich terug hebben getrokken. Uit de 1.208 vos-examenkandidaten zijn 875 direct geslaagd (72.4%), 95 zijn afgewezen (7.9%), 208 hebben een herkansing (17.2%), en 30 hebben een inhaalexamen (2.5%).

Ook op het Havo zijn de landelijke resultaten verrassend. Van de Havo-dagopleiding hebben 1.071 studenten geparticipeerd aan het examen, op de avondopleiding betreft dat 199 studenten. Hiervan hebben respectievelijk 90 om 57 examenkandidaten zich teruggetrokken. Uit het totaal aantal 1.270 Havo-examenkandidaten hebben 147 zich teruggetrokken, 909 zijn geslaagd (71.6%), 67 zijn afgewezen (5.3%), 253 hebben een herkansing (19.9%), en 41 hebben een inhaalexamen (3.2%).

In 2019 hadden 1.156 studenten landelijk meegedaan aan het vwo-eindexamen, hiervan was 69% direct geslaagd. Dit was ten opzichte van het examen van 2018 een stijging van 5%. In 2019 waren 180 vos-examenkandidaten landelijk afgewezen, wat gelijk is aan 17%, terwijl 163 studenten (16.6%) een herkansing kregen. Op de Havo-scholen waren er 831 studenten die het examen hadden afgelegd, hiervan was 52% direct geslaagd. Dit is 8% meer dan bij het examen van 2018. In 2019 waren 126 Havo-examenkandidaten (16.3%) afgewezen en 262 kregen een herkansing (31%).

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: