Open brief inzake installatie RvC en benoeming directie van de Energiebedrijven Suriname (EBS)

Paramaribo, 15 augustus 2020

President van de Republiek Suriname Z.E. Chandrikapersad Santhoki

Vice President van de Republiek Suriname Z.E. Ronnie Brunswijk

De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname

Betreft: Open brief inzake installatie RvC en benoeming directie van de Energiebedrijven Suriname (EBS)

Diep teleurgesteld hebben wij op vrijdag 14 augustus kennis genomen van de opzegging van dhr. Viren Ajodhia als raadslid van de EBS. De heer Ajodhia is geen onbekende in de elektriciteitssector van Suriname en zeker niet bij de EBS. De energie-econoom Viren Ajodhia bezit kwaliteiten van wereldformaat en heeft zijn diensten, geheel onbaatzuchtig, ten dienste wil stellen aan de staat, in het bijzonder aan het weer helpen gezond maken van de energiesector. Het is daarom zeer betreurenswaardig om zo een specialist en kenner van de sector, die wereldwijd in meer dan 40 landen als onafhankelijke consultant zijn diensten heeft verleend, te hebben in Suriname, maar uiteindelijk toch niet ter beschikking te hebben vanwege de redenen zoals door hem zelf aangegeven in de media.

Wij doen een dringend beroep op u, als een bezorgde groep stafmedewerkers van de EBS, om zorgvuldig om te gaan met het weinige kader dat wij ter beschikking hebben in Suriname waardoor onnodige kaderverspilling wordt voorkomen. Wij kijken uit naar een ommekeer in de situatie zoals het zich nu voordoet en hopen dat de plooien met de heer Ajodhia glad gestreken kunnen worden, waardoor Suriname van zijn kennis en ervaring gebruik kan maken.

Verder brengen wij onder uw aandacht dat reeds in februari 2019 een brief verzonden was naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) waarvan ook in de media melding was gemaakt door stafleden van de EBS, dat het bedrijf over voldoende actief dienend gekwalificeerd kader beschikt om het bedrijf te verheffen naar het niveau dat het verdient in de samenleving. De EBS is regelmatig slachtoffer geweest van wisselende directies met een negatieve uitwerking op het personeel en de bedrijfsvoering in het algemeen.

In het algemeen belang en in het belang van de dienstverlening naar de samenleving toe doen wij een beroep op u om de situatie te keren waardoor t wij in rustig vaarwater terechtkomen en met voortvarendheid gewerkt kan worden naar verbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van de EBS.

Hoogachtend,

Bezorgde stafleden van de EBS.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: