Rafiek Sheoradjpanday: “Kwaliteit internetverbinding speelt rol bij optimale beleving online banking”

De Hakrinbank-directeur tevens bestuurslid van de bankiersvereniging, Rafiek Sheoradjpanday, is van mening dat er niets schort aan de online betaalmogelijkheden. Tegenover Dagblad Suriname geeft hij aan dat de technologie voor de online betaling ontwikkeld is op basis van internationale standaarden. Wat wel een rol kan spelen, is de kwaliteit van de internetverbinding.

“Als de internetverbinding niet goed is, kan het functioneren van de online betaalmogelijkheden minder zijn, maar dat ligt dus niet aan de technologie zelf”, benadrukt Sheoradjpanday. Hiermee dient hij KKF van repliek.

KKF toont andere kant van medaille over online banking

Het bestuur van KKF trok onlangs aan de bel: met de Covid-maatregelen is het doen van bankzaken geheel ontwricht. Het bedrijfsleven wordt al enige tijd geconfronteerd met ernstige belemmeringen die niet meer te dragen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de lange rijen bij de banken. KKF constateert een onwerkbare en chaotische situatie sinds het gebruik van cheques afgeschaft is. KKF merkt ook op dat online banking niet feilloos verloopt. De banken bemoedigen hun klanten al een hele poos aan om meer gebruik te maken van online banking. KKF zegt daarop dat ten eerste het digitaal betalingsverkeer niet toegankelijk is voor een aanzienlijk deel van de klanten. Ten tweede vertonen de zo geprezen E-wallets tal van kinderziektes. En ten derde is een groot deel van de markt nog niet in staat om optimaal gebruik te maken van deze nieuwe betaalopties.

HER voor online afhandeling

Sheoradjpanday deelt mee dat de lange rijen ook niet prettig zijn voor de banken. “We hebben flink geïnvesteerd in de e-channels, zodat onze klanten niet voor alles naar de bank hoeven te komen. Mopé bijvoorbeeld maakt overmakingen in real time mogelijk in zowel euro/USD als SRD. Er is ook het POS-verkeer en online banking. Dus voor betalingsverkeer zijn er best wel wat alternatieven ten opzichte van cash en het stappen naar de bank.” Sheoradjpanday voert aan dat het aanvragen van persoonlijke leningen, online banking, ATM-pas enz. ook online geschiedt via de HER (Hakrinbank Easy Request), zodat klanten niet naar de bank hoeven te komen.

Banken werken aan laagdrempelige tutorials

De Hakrinbank-directeur beseft dat online banking een goede uitleg behoeft naar de klanten toe. Zo is Hakrinbank bezig om laagdrempelige tutorials in elkaar te zetten om klanten vertrouwd te maken met de online betaalopties. “Ik erken dat we daar een beetje laat mee zijn. We hebben misschien te zeer gehandeld vanuit de verwachting dat het learning by doing zal zijn.” Naar zeggen van Sheoradjpanday is de bankiersvereniging eveneens bezig om verschillende organisaties, zoals de vereniging van gepensioneerden, in te lichten over hoe online banking precies werkt. “We werken er hard aan om de verschuiving te brengen van lange rijen bij de banken naar comfortabel en veilig bankieren vanuit je eigen plek”, aldus Sheoradjpanday.

KSR

error: Kopiëren mag niet!