Twijfel op kundigheid geselecteerde 18 dc’s

Met de publicatie van de namen van de 18 personen die binnenkort beëdigd en geïnstalleerd zullen worden tot districtscommissaris, is er toch wel wat beroering onder de leden van enkele van de partijen die momenteel deel uitmaken van de coalitie. Vooral binnen de gelederen van de VHP wordt opgemerkt dat het veelal gaat om kandidaten die als parachutisten zijn binnen komen vallen, terwijl aan de andere kant ook het evenwicht in het aantal mannelijk en vrouwelijke dc’s te wensen laat. “Tot zover mij bekend is in geen enkel district een structuur gekend. Noch het hoofdbestuur noch dagelijks bestuur zijn op de hoogte hiervan. Onder de 18 geselecteerde personen zijn er ook namen van mensen van wie wij weten dat ze niet in staat zijn om die functie en rol te vervullen. Anderen worden op 60-jarige leeftijd binnengehaald om als dc te dienen”, zegt een VHP-hoofdbestuurslid, die niet bij naam genoemd wenst te worden. Aan de partijleiding wordt daarom het beroep gedaan om de benoeming aan te houden en zaken intern eerst met de structuren van de partij te bespreken. “In Wanica, Commewijne, Saramacca en Nickerie is er ontevredenheid, want men heeft niemand gekend. Als we voor de verkiezing hebben gestreden tegen dictatuur en willekeur, dan moeten wij nu daar geen afstand van nemen”, benadrukt de VHP’er. Opgemerkt wordt dat ook in dezelfde lijn enkele personen zijn benoemd om zitting te nemen in de Staatsraad en om bepaalde functies binnen ministeries te bekleden. “Er zullen meerdere reacties van andere personen komen. Dit is te verregaand. Dit was ook het probleem bij de werving van ministers waar jarenlange harde werkers nauwelijks gekend zijn. Mensen die als departementsdirecteuren jarenlang door Bouterse thuis waren gezet, zijn ook niet teruggekomen. Allerlei nieuwe mensen worden gehaald”, aldus de VHP’er.

error: Kopiëren mag niet!