Automatische doorstroming niet-examenleerlingen hangt af van draagvlak

De Onderwijsminister Marie Levens is van mening dat de automatische doorstroming van de niet-examenleerlingen afhangt van de draagvlak. In het parlement heeft de minister op 5 augustus meegedeeld dat wanneer alle belanghebbenden gehoord zijn, er voorstellen gedaan zullen worden over de doorstroming naar het volgend leerjaar welke in het voordeel van de leerlingen zal zijn. Burgers gaan ervan uit dat de leerlingen vanwege de Covid-omstandigheden automatisch mogen doorstromen. Dat is niet vanzelfsprekend zegt Levens aan Dagblad Suriname.

“Ik wil de optie die het meest gedragen wordt, uitvoeren. We hebben dinsdag een grote meeting gehad met de stakeholders, zoals de schooldirecteuren van glo, vos en inspecteurs. Je consulteert hen niet maar 1 keer. Ze moeten ook met hun achterban praten en dat neemt tijd.” Het is dus best mogelijk dat alle leerlingen mogen doorstromen naar de volgende klas. Daarvoor moet er wel voldoende draagvlak zijn.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: