Agenten nemen steeds dienstwapen mee naar huis

Agenten mogen in Suriname buiten diensttijd, privé, nog steeds hun dienstvuurwapen mee naar huis nemen. Een incident in december 2018 leidde tot de nodige media-aandacht en maatschappelijke discussie. Dat incident betrof de weigering door de organisatie van een muziekevenement om een paar agenten, buiten diensttijd en waarschijnlijk in burger, toe te laten vanwege wapenbezit.

‘Dit is brutaliteit van sommige organisatoren’, reageerde Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname destijds. Hij zei dat een agent zijn pistool de hele dag bij zich dient te hebben. ‘Op elk moment van de dag als er iets gebeurt, moet een politieambtenaar kunnen optreden. Hij moet zijn wapen als instrument kunnen gebruiken om indien nodig zichzelf te beschermen.’

Maar, is het niet vragen om moeilijkheden wanneer agenten ook in privétijd hun dienstwapen mogen dragen? Waarom kunnen agenten na diensttijd hun dienstwapen niet achterlaten op hun politiepost?  Naarden is niet van mening veranderd. ‘Het is nu eenmaal de standaardprocedure. Agenten zijn 24 uur per dag beschikbaar. Incidenten met oneigenlijk gebruik van het dienstvuurwapen geven cijfermatig geen aanleiding om het beleid te wijzigen als het gaat om het meenemen van het dienstvuurwapen naar huis na werktijd’, zegt Naarden.

Agent is 1 maal 24 uur bevoegd opsporingsambtenaar

Hij hecht eraan te benadrukken, dat in de volksmond het begrip ‘gewapende machten’ onterecht wordt gebruikt om iedereen met een vuurwapen onder te scharen. ‘Maar, er zijn slechts 2 gewapende machten in het land en dat zijn het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. Alle anderen zijn wapendragers. Leden van een gewapende macht hebben verregaande bevoegdheden. Een agent is 1 maal 24 uur bevoegd opsporingsambtenaar en kan en mag zijn wapen buiten diensttijd gebruiken in het geval van bijvoorbeeld een geconstateerd misdrijf.’

In Nederland daarentegen dient buiten diensttijd het vuurwapen te worden opgeborgen in de wapenkamer, een wapenkluis of op een andere door de korpschef voorgeschreven wijze. Het dragen of vervoeren van een dienstwapen buiten de uitoefening van de dienst is in Nederland slechts toegestaan ten behoeve van het verrichten van piketdienst of operationele dienst, het volgen van een training of toetsing, het deelnemen aan een competitie, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de korpschef, de veiligheid van de ambtenaar of van burgers en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de korpschef. Daarenboven is in Nederland een agent verantwoordelijk voor het opbergen en in een inbraakwerende ruimte bewaren van het aan hem verstrekte wapens. Het is ook niet toegestaan om wapens onbeheerd in een voertuig achter te laten, tenzij de wapens zijn opgeborgen in een daarvoor bestemd en beveiligd compartiment van een dienstvoertuig.

Naarden is bekend met de Nederlandse situatie. ‘Wapenkluizen zijn niet te vinden hoor in de Surinaamse bureaus, simpelweg omdat agenten hun wapens mee naar huis nemen na diensttijd. Na drie uur ‘s middags hou ik niet op opsporingsambtenaar te zijn.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: