Het paard van Troje binnenhalen

Het Griekse verhaal over het paard van Troje gaat over de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. De Trojaanse Oorlog duurt al tien jaar als de Griekse held Odysseus een list bedenkt. Hij laat een gigantisch houten paard bouwen waarin soldaten zich kunnen verstoppen. Dankzij deze list weten de Grieken de Trojanen uiteindelijk toch te verslaan. Hieruit is het gezegde voortgekomen; ‘het Trojaanse paard binnenhalen’.. En dat betekent door onnadenkendheid of onnozelheid de vijand binnenhalen.

Bij uitbreiding staat het voor een gewenste zaak die ergens wordt binnengehaald, maar waarin een ongewenste lading is verborgen. De ontvangers bewerkstelligen argeloos hun eigen ondergang. In de loop der jaren hebben vele mensen met behulp van dit gezegde anderen proberen te waarschuwen voor soortgelijke onbetrouwbare situaties. Toen bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom een aanvang maakte richting Europa zei de Tsjechische president Zeman ervan overtuigd te zijn dat Europa niet met een ‘spontane’ vluchtelingstroom te maken heeft, maar met een “georganiseerde invasie”. Hij vergeleek de komst van een groot aantal vluchtelingen met het binnenhalen van het Paard van Troje. Later bleek dat deze uitspraak terecht was daar er ontzettend veel spanningen en problemen ontstonden tussen de Europese landen onderling in verband met het vluchtelingenbeleid. Regeringen zijn er zelfs door opzij gezet.  

Toen ik hoorde dat de bekende heer, tevens DNA-lid Misiekeba, uit de NDP stapte en zich bij de ABOP wilde aansluiten, koesterde ik direct argwaan. Mijn instinct zei dat dit geen zuivere koffie was, dat het oppassen geblazen was, daar er een adder onder het gras school. Ik heb een zeer onrustig gevoel over deze kwestie en betreur het ten zeerste dat partijvoorzitter Brunswijk in deze val is getrapt. Mijn grootmoeder zou zeggen: ‘meneer Brunswijk, Ef yu kamisa no tai steifi, yu no musu go prei nanga misiekeba’. (bezin voor je begint)

We kunnen echter niets anders doen dan afwachten. Ik ga er van uit dat als iemand zich aansluit bij een politieke partij, hij dat doet uit vaste overtuiging en dat hij staat achter de visie en de handel en wandel van die partij. Misiekeba was een rasechte NDP-er en hij ondersteunde alle negatieve handelingen van de NDP. Als je dan plots uit die partij stapt, moet daar een reden voor zijn. Het is geen enkele journalist gelukt om die reden te achterhalen. De heer misiekeba heeft geen tekst en uitleg gegeven waarom hij uit de NDP stapt. Ook vind ik het niet terecht dat iemand zich zomaar kan aansluiten bij een andere politieke partij. Dit is een ernstige zaak en geen djompofoetoe spel. Ik denk dat de heer Brunswijk het moet aansturen op een vraaggesprek en pas na zijn bevindingen moet besluiten of hij de heer Misiekeba toelaat of niet. Iemand mag niet worden toegelaten op basis van zijn marron zijn. Het gaat hier niet alleen om de ABOP maar om de goede samenwerking tussen vier partijen. Als hij wordt toegelaten tot de ABOP, mag hij slechts lid zijn maar geen enkele politieke functie vervullen.  Tenslotte was de hr Misiekeba debet aan het wanbeleid van de NDP regering. Hij is er mede de oorzaak van dat Suriname in deze vreselijke situatie is beland. Zo iemand kan niet worden vertrouwd en nog minder kan hij een integere regering binnenstappen. Een fatsoenlijk mens zou het zelfs niet in zijn hoofd halen om nog in de politiek te blijven. Een fatsoenlijk mens zou zich schamen en uit de politiek stappen.  Een waarschuwing is hier op zijn plaats: “ Vertrouw dit paard van Troje niet, Watch your back!”

“A moro betre sneki beti joe, libisma no tesi joe= liever door een slang gebeten dan de beproeving van een medemens te moeten doorstaan.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: