Felicitatieboodschap aan regering en volk van Suriname

“De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat gij u houdt aan het recht, dat gij de trouw eerbiedigt, en u tegenover uw God nederig gedraagt”. (Micha 6,8)

Het Comité Christelijke Kerken wenst haar felicitaties over te brengen aan de regering en het volk van Suriname in verband met de vreedzame verkiezingen van 25 mei en de ordelijke overdracht van de staatsmacht op 17 juli jongstleden. De democratie heeft zich wederom bewezen in ons land.

Wij worden internationaal geroemd als een land met eerlijke verkiezingen. Wij zijn trots op ons volk dat geduldig en gedisciplineerd haar stem heeft uitgebracht ondanks de perikelen rond de covid-19 maatregelen en enkele logistieke fouten. Wij zijn de verkiezingsautoriteiten erkentelijk voor de wijsheid waarmee ze zijn omgegaan met de oneffenheden die er ook waren om te komen tot een waardige afsluiting van het verkiezingsproces. Wij spreken de hoop uit dat de vele aanbevelingen om dit proces te verbeteren worden opgevolgd waaronder het commitment van alle politieke partijen om te komen tot een algemeen aanvaarde ethische code voor de verkiezingen in Suriname.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij als volk en regering een immense taak hebben om uit de financieel economische crisis en vooral ook de moreel ethische crisis te  geraken. De profeet Micha spoort ons aan om ons te houden aan het recht, de trouw te eerbiedigen en ons nederig te gedragen. Deze kernwaarden zullen ons helpen de huidige crisis om te buigen naar welzijn voor iedereen.

Het Comité Christelijke Kerken zal haar profetische rol blijven vervullen en de regering kritisch begeleiden en zich nederig inzetten om het geweten van het volk te blijven.

Gado de wi fesiman.

Het Comité Christelijke Kerken

Namens de lidkerken: de Evangelische Broeder Gemeente in Suriname, de Evangelisch Lutherse kerk in Suriname, de Hervormde kerk in Suriname, het Leger des Heils, het R.K. Bisdom,

_______________________

Mgr. Karel Choennie

Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: