Verschil in attitude in DNA over kwestie Hoefdraad vóór en na de verkiezing

Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief Verheffende Partij (PVP), plaatst in gesprek met Dagblad Suriname zijn kanttekeningen over de wijze hoe de VHP/Abop/NPS/PL-coalitie omgaat met de hernieuwde vordering van de procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday. De pg heeft voor de tweede keer toestemming van het parlement gevraagd om Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, zodat de volgende fase van het gerechtelijk vooronderzoek inzake het kasreserve-schandaal ingezet kan worden.

Met 2 maten meten

Toen de NDP-coalitie geen grondslagen zag om Hoefdraad te vervolgen, schreeuwde de oppositie moord en brand. De oppositie, die nu in de coalitiebanken zit, pleitte dat Hoefdraad bij de rechter zijn onschuld bewijst over de 11 strafbare feiten (waaronder corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering) waarvan hij verdacht wordt. Bhikharie is van mening dat dezelfde parlementariërs nu met 2 maten meten. In een huishoudelijke vergadering op 28 juli heeft de coalitie besloten om een hoorcommissie te benoemen onder leiding van Asiskumar Gajadien (VHP). Na die vergadering werd aangegeven dat er een besluit genomen zal worden, nadat deze commissie verslag heeft uitgebracht. Er werd geen deadline gesteld. Na 2 dagen erna komt deze commissie tot de ontdekking dat het in principe niet nodig is om Hoefdraad opnieuw aan te horen.

Regeerakkoord draait niet om aanpak corruptie  

Bhikharie is van mening dat het op een kat-en-muisspel begint te lijken. Bij de aantrede van de nieuwe regering liet hij weten dat hij hen het voordeel van de twijfel geeft, maar de transparantie laat steeds meer veel te wensen over. Bhikharie hoort steeds het verwijt dat men de nieuwe regering wat ruimte moet bieden alvorens een oordeel te vellen. Echter is hij van mening dat de tijd hierin niet zo zeer een rol speelt. “Het gaat erom dat je aanpak goed moet zijn en dat kan pas als je bewust bent van de feiten. Wanneer dezelfde mensen die Hoefdraad voor boef hadden uitgemaakt, een herhaald verzoek van de pg krijgen, waarom keuren ze het dan niet goed?” Volgens Bhikharie is er in het regeerakkoord nergens opgenomen dat het gestolen geld teruggehaald zal worden en dat de daders opgespoord en opgesloten zullen worden.

Voldoende grondslagen om Hoefdraad te vervolgen

Bhikharie attendeert wederom dat aan Hoefdraad 11 strafbare feiten ten laste zijn gelegd door het OM. Dat betreft enerzijds handelingen die verricht zijn in de hoedanigheid van minister, en anderzijds handelingen die buiten die hoedanigheid zijn verricht. Hij wijst erop dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur suprematie genieten boven alle wetten en zelfs ook de grondwet. “Het feit dat je Hoefdraad eerst in staat van beschuldiging moet stellen volgens de grondwet is in strijd met de gelijkheidsbeginsel. Ook mensenrechten genieten voorrang boven de grondwet. In principe heeft de pg geen toestemming van de DNA nodig om het onderzoek voort te zetten.” Bhikharie benadrukt dat het in staat van beschuldiging stellen niet betekent dat Hoefdraad veroordeeld wordt. Het gaat er slechts om dat Hoefdraad een verklaring geeft wat zich allemaal heeft afgespeeld betreffende de aspecten waarin hij verdacht wordt. “Als de grondwet iemand kan beschermen om een gerechtelijk onderzoek te kunnen continueren, dan betekent het dat de grondwet zelf verbiedt dat het OM bevoegd is om zaken te onderzoeken.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: