SSEB wil knelpunten sector mede helpen oplossen

De Suriname Service Station Exploitanten Bond (SSEB) heeft tijdens een kort kennismakingsbezoek aan minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie(EOTI) aandacht gevraagd voor enkele knelpunten, die haar organisatie graag opgelost wens te zien. Het betreft in deze de kwestie rond benzine smokkel, het vergunningenbeleid, de kwaliteitscontrole van brandstof en de margeaanpassing. Het is gebleken, dat er klachten vanuit de samenleving zijn omtrent voornamelijk de kwaliteit van diesel. Een andere kwestie waarvoor de SSEB ook jarenlang aandacht vraagt is het op tijd doorgeven van de nieuwe brandstofprijzen, zodat haar leden de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

 Minister Walden is verder de mening toegedaan, dat diensten van deze organisatie alle huishoudens treft. In dit kader is afgesproken, dat er een commissie, zal worden samengesteld, die op zeer korte termijn aan de aandachtspunten zal werken. In deze commissie zal de SSEB ook vertegenwoordigd zijn. Verder zal ook gekeken worden welke andere ministeries en organisaties hierbij moeten worden betrokken. 

error: Kopiëren mag niet!