Reshma Mangre: “VOS-examen wordt alleen door vakdocenten gecorrigeerd; objectiviteit komt weg te vallen”

De voorzitter van BvL/ALS tevens parlementariër, Reshma Mangre, plaatst vraagtekens achter de wijze hoe de eindexamens op de middelbare scholen beoordeeld wordt. De Onderwijsdirecteur heeft meegedeeld dat het VOS-examen alleen door de vakdocenten gecorrigeerd wordt. Dat betekent dat de externe deskundigen, de gecommitteerden, hierin niet betrokken worden. Naar zeggen van Mangre komt de objectiviteit op deze manier weg te vallen: “Overal waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. Bij de hercorrectie kan blijken dat een scholier een hoger of juist een lager cijfer moet krijgen. En dat komt dus weg te vallen.”

De rol van de gecommitteerde is dus om na te gaan dat geen enkele examenkandidaat bevoordeeld of benadeeld wordt. Dit heeft jaar in jaar uit plaatsgevonden. De Covid-omstandigheden zijn volgens Mangre geen reden om deze belangrijke schakel over te slaan. “Wat erger is, is dat het kind geen recht heeft op inzage.” Ook dit is een uitzondering die niet ter harte wordt genomen door BvL/ALS. Uit een schrijven van de Onderwijsdirecteur blijkt dat inzage pas mogelijk is op de dag van de uitslag, indien de scholier er zelf naar vraagt.

Mangre geeft aan dat de vakbeweging niet gekend is bij de besluitvorming van dergelijke hersenspinsels. Er heeft eveneens geen werkbespreking plaatsgevonden betreffende de afsluitende toets. Zij typeert het diploma daardoor als een “Covid-diploma”. Mangre legt uit dat de diploma’s normaliter ondertekend worden door de voorzitter en secretaris van de Examencommissie, directeur van de school, de voorzitter van de gecommitteerden, en de Onderwijsdirecteur. Met het huidig beleid mogen uitsluitend de directeur van de school en de Onderwijsdirecteur het diploma ondertekenen. “Het diploma mag nimmer inboeten aan kwaliteit, of er nu Covid-19 is of niet.” Donderdag omstreeks 13:00 uur heeft Mangre een onderhoud met de Onderwijsminister Marie Levens. Mangre verwacht dat zaken rechtgetrokken worden zodat scholieren over een volwaardige diploma kunnen beschikken.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: