Minister Achaibersing garandeert import medicamenten

“Een deel van betalingsachterstanden bij IsDB zijn ingelopen”

De Financiënminister Armand Achaibersing verwacht dat het concept van de begroting 2021 in de tweede week van september gereed is in verband met de jaarrede van president Chan Santokhi in oktober. In het radioprogramma Welingelichte Kringen deelde hij onlangs mee dat de nieuwe regering, die op 16 juli jl. geïnstalleerd is, gemotiveerd is om de job te aanvaarden. De begroting is overigens geen aangelegenheid van alleen het ministerie van Financiën. “Bij de samenstelling van de begroting hebben alle ministeries een rol”, vermeldt Achaibersing erbij.

Hij constateert geen tegenwerking vanuit zijn personeel. Integendeel, hij merkt op dat er een opluchting is bij de staf en directie van het ministerie van Financiën; zij zijn niet betrokken bij de duistere praktijken van Gillmore Hoefdraad. Dat neemt niet weg dat de nieuwe regering opgezadeld zit met een lege staatskas. Achaibersing liet weten dat de staat een deel van de betalingsachterstanden bij de IsDB op 24 juli heeft ingelopen, wat betekent dat de nodige import van medicamenten en andere noodzakelijke basisgoederen niet in gedrang komt.

Volgens de nieuwe Financiënminister heeft de staat de lokale banken zover gekregen om de komende 3 maanden te overbruggen. De bedoeling is om door middel van inkomstenverhogende maatregelen enerzijds en het doorvoeren van bezuinigen anderzijds de financiële huishouding van de staat te verbeteren. “Er is behoorlijk wat ruimte voor het bezuinigen. Vaak leveren bezuinigingen veel meer op dan wanneer je inkomstenverhogende maatregelen neemt. We weten dat er op de ministeries een stuk inefficiëntie is en daarin moet gesneden worden”, benadrukt Achaibersing. De ministeries zijn momenteel bezig dat te identificeren.

error: Kopiëren mag niet!